Fundacja Pochówek i Pamięć

Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

W TRACIE REALIZACJI DRUGI PROJEKT PARTNERSKI POD NAZWĄ :

,,RATUJMY MOGIŁY PRADZIADW NA LITWIE.’’

Cel i plan projektu zakłada elementy:

  • Organizacja 4.Rocznicy poświecenia Krzyża Pamięci wraz z tablicą upamiętniających represjonowanych mieszkańców parafii i gminy Podbrzezie na Litwie.
  • Montaż ścianki granitowej z elementem dębowym przy Krzyżu Pamięci jako dodatkowe miejsce do mocowania tabliczek upamiętniających wraz z funkcją oparcia pod wieńce okolicznościowe
  • Odnowa, renowacja grobów i pomników najstarszych pochówków na cmentarzach w Podbrzeziu opatrzonych tabliczką inskrypcyjną:

MOGIŁĘ PRADZIADA

OCAL

OD ZAPOMNIENIA

2022

W trakcie realizacji zostało przedstawione wiele już informacji opisowych i fotograficznych na stronie internetowej Fundacji Pochówek i Pamięć www.pochowekipamiec.pl oraz na Fb Fundacji –https://www.facebook.com/pochowekipamiec

Galeria zdjęć z renowacji pomników i pozostałych elementów składowych tegoż projektu zostanie przedstawiona szczegółowo po zakończeniu realizacji projektu.

W swym założenie projekt partnerski przewidział działania realizujące od miesiąca lipca do końca grudnia roku 2022 na terenie cmentarza tzw. Starego. W trakcie realizacji drugiego projektu powstało niespodziewane zdarzenie pozwalające je ująć w plan działania tego opisywanego właśnie projektu. Jako, że te dwa projekty dotyczą prac i działań wokół miejsc pochówku, cmentarzy to rzecz naturalna, że działania mogą łączyć się.

Organizacja 4. Rocznicy poświęcenia Krzyża Pamięci i odsłonięcie tabliczek upamiętniających zaplanowana była na dzień 30 lipca.

Uroczystość patriotyczno-religijna przebiegła w nastroju doniosłym, przybyło wielu gości, wielu Potomków z Polski i Litwy, mieszkańców i parafian. Uroczyście odsłonięto tabliczki imienne umocowane na drzewie krzyża, złożono wieńce, kwiaty, znicze…Modlitwa podczas Mszy Świętej i na cmentarzu objęła ponad 250 imion osób represjonowanych: zesłańców, łagierników, więźniów politycznych, ofiar NKWD…represji sowieckich wieku ubiegłego…

Wiele jest postów i artykułów zamieszczonych na wspomnianych wyżej nośnikach medialnych, lecz przypomnieniem tych chwil niech będzie post Pani Poseł Iwony Arent, biorącej udział w tej uroczystości:

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

Kolejny element realizacji projektu to odnowa dziesięciu miejsc najstarszych pochówków na cmentarzu tzw. Starym w Podbrzeziu. Działania w tegorocznym projekcie miały dotyczyć tego właśnie cmentarza w Podbrzeziu, założonego wraz z powrotem katolickiej parafii i budową nowego kościoła, To lata 1906-1907. Na tym cmentarzu najstarsze, NIELICZNE pochówki, o czym świadczą napisy na tablicach to dwa z roku 1907,1911, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918…

Okazało się jednak, że cmentarz na obrzeżach Podbrzezia, który był uważany za ,,zamknięty’’ w latach 50-tych wieku ubiegłego, w chwili obecnej stał się miejscem, o którym można i należy śmiało powiedzieć, jednak to tutaj jest najstarszy katolicki pochówek na terenie samego Podbrzezia.

Mowa o cmentarzu szczątkowym, znikającym, na Anowil, na ulicy Sodu, zwanym Pietrowka, gdzie zachowały się pochówki z lat 1947, 1952, lecz w chwili obecnej nie będzie cmentarzem znikającym…

To tutaj wśród odrostów drzewnych, zapadnięta w ziemi była tablica kamienna, która okazała się artefaktem historycznym. Tablica ,,perełka’’ została już ustawiona na postumencie, zaopatrzona tabliczką inskrypcyjną. Została ustawiona w bliskiej odległości od miejsca , w którym ją dostrzeżono. Była i jest zwrócona w stronę zachodnią, inaczej niż istniejące krzyże na tym cmentarzyku.

A gdzie pochowany był JAN SINKIEWICZ, zmarły w 1886r. bo o tym pochówku mowa?

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

Bóg jeden wie. I jakim cudem zachowała się właśnie ta tablica? Też nie nam dociekać. Tak musiało być.

Wracając jednak do cmentarza Starego w Podbrzeziu, do renowacji wypatrzono i zaplanowano następujące pomniki:

JUSTYN ZABOROWSKI – 1907

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

KRZYŻYK- IGNACY ZAREMBO – 1915

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

ANIELA Z DANISZEWSKICH WOŁEJSZOWA – 1918

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

ZOFIA JURGIELEWICZOWA – 1914 R.

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

DOMICELA BOGDANOWICZ – 1911

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

WOJNICZE

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

ANTONI I FRUZYNA SZAREJKO– OBOJE W 1911

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

PETRONELA LESZCZEWSKA – 1916

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

WINCENTY DOMBROWSKI , CÓRKA LEOKADIA, SYN ALEKSANDER- 1916, 1917, 1924

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

ANTONI PIETKIEWICZ– 1915

Powyższy wybór pomników i ich przedstawienie zdjęciem to etap planów i uzgodnień. Prace, trzeba wspomnieć, w tym zakresie posuwają się bardzo wolno… z wieloma niepowodzeniami dotyczącymi fachowców z tej dziedziny. Bardzo nieprzewidywalnie zmieniają zdanie co daje efekt częściowego niepowodzenia…

Kolejnym elementem wyznaczonym do realizacji jest ustawienie ścianki bocznej obok Krzyża Pamięci. Z powodzeniem będzie spełniała swoje zadanie wynikające z założenia projektu partnerskiego.

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/rów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fundacja Pochówek i Pamięć Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie