Fundacja Pochówek i Pamięć

Rok 2017. Groby rodzinne Masiulów

4 — kopia

Cmentarz parafialny Podbrzezie, Rejon Wileński , Litwa

Grób rodzinny – Adama Masiula i Matłaków.

Powyżej, po lewej- stan przed odnową, po prawej – w trakcie wymiany pomnika.

Grób Adama Masiula i Matłaków.
Stan obecny, 2017 rok

Fundacja Pochówek i Pamięć Rok 2017. Groby rodzinne Masiulów

Józef Masiul – zmarł w 1915 roku. Fundatorem pięknego pomnika, zamówionego w Kielcach, tak głosi rodzina, był mąż jedynej córki- Konstanty Jawelski.

Józef to brat rodzony Adama Masiula, stan z roku 2016 i wcześniej.

Fundacja Pochówek i Pamięć Rok 2017. Groby rodzinne Masiulów