Fundacja Pochówek i Pamięć

Kontakt

Fundacja Pochówek i Pamięć
10-693 Olsztyn, ul. Sosnkowskiego 4
tel.+48 664 513 712
e-mail: janina_starowieyska@o2.pl

KRS 0000898712 , REGON 389009152, NIP 7393954176

NUMERY KONT: PKO BP SA Warszawa, Dopisek: Darowizna
PL 78 1020 3541 0000 5802 0346 4971