Fundacja Pochówek i Pamięć

Rok 2020. Druga Rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci

cdsvebr-r-s

Cmentarz parafialny Podbrzezie, Rejon Wileński , Litwa

https://konsulat-litwa.pl/foto/87_rocznica/KW_2020_07_23-24.pdf

II Rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci w Podbrzeziu

25 lipca 2020 r. o godz. 12.00, w kościele pw. Naj-świętszego Serca Jezuso-wego w Podbrzeziu (rej. wileński) zostanie odpra-wiona msza św. w intencji zesłańców i łagierników – mieszkańców parafii.Przed mszą świętą na-stąpi zawierzenie Matce Boskiej Podbrzeskiej ro-dzin więzionych i deporto-wanych mieszkańców tejże parafii;Uroczysta Msza św.;Po Mszy świętej – przej-ście na cmentarz parafial-ny pod Krzyż Pamięci;Odsłonięcie tabliczek imiennych sybiraków i ła-gierników;Zabranie głosów;Spotkanie w sali para-fialnej wszystkich zainte-resowanych losami swoich przodków i historią parafii.„Oficjalnie informu-ję i zapraszam zaintere-sowanych do śledzenia przygotowań i przebiegu patriotyczno-religijnej uro-czystości drugiej rocznicy odsłonięcia, poświęcenia Krzyża Pamięci Sybiraków i łagierników w Podbrzeziu na Litwie. Da Bóg, że odbę-dą się zgodnie z planem” – zaprasza organizatorka Janina Starowieyska.Telefon kontaktowy Ja-niny Starowieyskiej: 0048 664 513 712.

https://www.facebook.com/Wspolnota.Polska/posts/3432317260112666/

Dzisiejszą wspólną modlitwę wraz z odsłonięciem imiennych tabliczek dajemy wyraz pokonania kolejnego stopnia, kolejnego kroku w tym kierunku. Lista poszerza się. W dniu dzisiejszym zostało wymienionych 30 rodzin zesłańców, 38 łagierników z tejże parafii wywodzących się, a w połączeniu z nazwiskami towarzyszy niedoli w sumie to dało 150 imion” – mówiła organizatorka uroczystości Janina Starowieyska.

Po odsłonięciu tabliczek imiennych przez rodziny i potomków zesłańców przy krzyżu złożono wieńce i zapalono znicze.

Fundacja Pochówek i Pamięć Rok 2020. Druga Rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci
W II Rocznicę poświęcenia Krzyża Pamięci upamiętniono tabliczką imienną jedną rodzinę zesłańców i trzynastu łagierników.
Fundacja Pochówek i Pamięć Rok 2020. Druga Rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci
Moment odsłonięcia 13 tabliczek imiennych osób represjonowanych, łagierników.