Fundacja Pochówek i Pamięć

Rok 2020. Upamiętnienie Krzyża Pamięci w Podbrzezie przez organizacje społeczno – samorządowe

Cmentarz parafialny Podbrzezie, Rejon Wileński , Litwa

Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych…….. jest jak jest, trzeba się pogodzić i modlić w domu. To co zaplanowałam, dopełniło się dzięki moim wcześniejszym staraniom i ludziom dobrej woli. W kraju i na Litwie zapłonęły światełka pamięci i położone zostały kwiaty. W imieniu własnym i Rodzin Sybiraków i łagierników upamiętnionych w Krzyżu Pamięci ustawionym na cmentarzu w Podbrzeziu na Litwie – składam wielkie DZIĘKUJĘ. Dziękuję z serca całego za pamięć, którą wyraziła Ambasada RP na Litwie wieńcem w barwach narodowych. To piękna tradycja i wyraz troski o miejsca Pamięci na Ziemi Wileńskiej. Dziękuję kuzynostwu zawsze dbającemu o to miejsce, dziękuję parafianom za odwiedzanie i modlitwę za mieszkańców Parafii Podbrzezie, którzy przeżyli zniewolenie i deportację. Będę prosiła nadal Boga o łaskę zdrowia dla Was, szczególnie w czasie zniekształconym przez wirusa. Was- potomków mieszkających w obu naszych Ojczyznach

Poniżej- zdjęcia przesłano dnia 1 i 2 listoada 2021r. Cmentarz w Podbrzeziu, widokKrzyża Pamięci z ustawionym centralnie wieńcem Ambasady RP na Litwie

Fundacja Pochówek i Pamięć Rok 2020. Upamiętnienie Krzyża Pamięci w Podbrzezie przez organizacje społeczno – samorządowe

Fundacja Pochówek i Pamięć Rok 2020. Upamiętnienie Krzyża Pamięci w Podbrzezie przez organizacje społeczno – samorządowe

Krzyż Pamięci 1 listopada 2020roku. Po lewej widoczny wieniec Ambasady RP na Litwie. Po prawej Krzyż Pamięci w wieczorowej aurze.