Fundacja Pochówek i Pamięć

CZĘŚĆ II BIOGRAMU RODZINY JELEŃSKICH Z GLINCISZEK RODZINY ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH

28.07 2018 - JELEŃSCY

Wilno, Glinciszki, Podbrzezie, Annowil, Kowszadoła, Sprejnie, Szrubiszki… JELEŃSCY…

Kolejne połączenia Rodzinne i kolejne Zawierzenie:

PANIE MIŁOSIERNY zwróć swe Oczy na wymienione osoby jako towarzyszy niedoli Naszych Parafian w dniach zniewolenia.

Łączyła ich wspólna niedola i dzisiaj niech Światło Twego Serca

podąży za każdym z tej listy.

KAZIMIERZEM,

TERESĄ,

ANDRZEJEM,

ANNĄ

STANISŁAWEM

W swych dalszych poszukiwaniach dotarłam do informacji, poszerzających grono Rodzinne JELEŃSKICH, dotknięte represjami sowieckimi, ale w pierwszej kolejności przedstawiam prywatną korespondencję z Prawnuczką Marii i Józefa Jeleńskich, Marią Przełomiec. To córka Maria Jeleńskiej, króra wyszła za mąż za Karola Erdmana i zamieszkali w Anowilu, koło Podbrzezia.

Wykaz miejscowości wymienionych na wstępie i KOLIGACJERODZINNE JELEŃSKICH, tak licznie związanych z Parafią Podbrzeską, jej HISTORIĄ LOKALNĄ, ściśle wiąże się z życiem przez dziesiątki lat na terenie Parafii Podbrzeskiej i wkładem Tej Rodziny w utworzenie wspólnoty parafialnej, historii lokalnej.

O tym samym mówi przedstawiana Historia z fistorii na bazie monografii Jana Olszewskiego.

…pani Janino… , Jeleńscy nie założyli Glinciszek, a kupili je na początku XVIII, wieku , najstarsza siedziba rodziny to Tucza w Nowogrodzkiem, która należała do Jeleńskich od XIV wieku…

… mój dziadek Karol Erdmann, który ożenił się z właścicielką Anowila Marią Jeleńską…. (Erdmanowie to książęca rodzina z Dolnej Saksoni, która w 1654 roku przeniosła się do WKL i dostała polski indygenat 🙂 …

…Kazimierz – syn Marii i Józefa Jeleńskich a brat rodzony Marii co wyszła za Karola Erdmana, ostatni właściciel Glinciszek do 1939 roku …Opol to majątek Jeleńskich na Polesiu, urodziła się tam najmłodsza siostra mojej Babuni czyli Ciocia Jadwinia po mężu Mielżyńska, która umarła mn.w. 10 lat temu w Sao Paulo w Brazylii, Czesław Erdman to starszy brat mojej mamy urodzony w 1922…

…Pani Janino w czasie ostatniej wojny na Syberię zostały wywiezione nasza prababka Maria z Kończów Jeleńska z majątku Tucza na Nowogródczyźnie, zmarła w Kazachstanie 24 marca 1941 roku oraz dwie starsze siostry naszego pradziadka Józefa Jeleńskiego czyli Maria Mieczysławowa Jeleńska, zwana papieżem wileńskim wywieziona ze swojego domu w Wilnie na ul Mickiewicza 19 i jej siostra Teresa z Jeleńskich Korybut – Daszkiewicz z majątku Wojczyzna w Białostockiem , obie zmarły na Syberii w 1941 roku…(razem również aresztowano córkę Teresy Daszyńskiej wraz z Jej piatka małych dzieci- przypomnienie autorki postu)

…Maria Mieczysławowa Jeleńska starsza siostra pradziadka Józefa, włąściciela Glinciszek, mieszkała w swoim domu na ul. Mickiewicza 19 ( teraz ministerstwo rolnictwa) wywieziona przez Sowietów zmarła na dworcu w Bucharze , Jeleńska bo wyszła za mąż za swego stryja…Ciocię Mimi nazywano papieżem wileńskim a jej dom Watykanem, sprowadziła do Wilna Nazaretanki ( ich pierwsza szkoła była właśnie w domu przy Mickiewicza) i utrzymywała co roku w seminarium 4 kleryków – dwóch Polaków i dwóch Litwinów, którzy biedacy musieli co niedziela przychodzić na obiad, żeby nauczyć się ładnie jeść pilnował tego lokaj Cioci Adam …

…no i oczywiście córka Marii z Kończów Jeleńskiej, Jadwiga z Jeleńskich Mielżyńska wywieziona z Tuczy, razem ze swoją matka i trojgiem dzieci Marielą, Sewerynem i Izą do Kazachstanu, Przeżyły tylko ciocia Jadwinia, która zmarła w 2009 roku w Sao Paulo i Mariela mieszkająca w Sao Paulo…

… Autorka powieści – Emma z Jeleńskich Dmochowska była stryjeczną siostrą Kazimierza Jeleńskiego, żonatego z Borzęcką. Znana działaczka polska, aresztowana przez władze carskie za tajnie nauczanie języka polskiego, była zdecydowaną przeciwniczką zakładania przez Borzęckie nowego zakonu. Uważała, że gł. obowiązkiem ziemian na tych terenach po powstaniu styczniowym, jest utrzymanie ziemi i oświata ludu. Przedstawiona w powieści historia stosunkowo wiernie odzwierciedla rzeczywistość…książki Dwór w Haliniszkach ( tak naprawdę są to Glinciszki)…w bibliotece w Glinciszkach mają ode mnie , chyba trzy egzemplarze Dworu, z wyjaśnieniem kto jest kim

…Pani Janino, ciocia Pisankowa żona właściciela Kowszadoły, była rodzoną siostrą mego pradziada Wacława Erdmana…

…córka Mynia, wyszła za mąż za p. Masłowskiego, zamieszkali w folwarku k.Kowszadoły. Masłowski był człowiekiem nieposzlakowanej uczciwości i wielkim społecznikiem, stąd pzrez wiele lat wybierany był na wójta…. żona z jedynym synem została wywieziona na Syberię, syn zginął pod Lenino, ona wróciła do kraju, zmarła w latach 80 dziesiątych…

… Anna Pisankowa zmarła w Związku Sowieckim, natomiast stary p. Pisanko wojny szczęśliwie nie dożył.

Mynia Masłowska i Staś byli z drugiego małżeństwa z Erdmanówną. Trochę tajemnicza jest ta historia z listą katyńską, zastanawiam się… Stanisław , który był już po studiach i najprawdopodobniej został w1939 r. zmobilizowany, jednak…został zastrzelony w Katyniu, a pod Lenino zginął tylko młody Masłowski…

…Po wojnie nikt z Pisanków w Kowszadole nie mieszkał …

…Pani Janino, sprawdziłam, ojciec cioci Pisankowej czyli mój pra, pra dziadek miał na imię Grzegorz, tylko data jej urodzenia wydaje mi się mało prawdopodobna, gdyż jej brat, a mój pradziadek Wacław Erdman urodził się w roku 1851, różnica wieku pomiędzy rodzeństwem wynosząca ponad 20 lat jest raczej mało prawdopodobna, tym bardziej, że Grzegorz był tylko raz żonaty z Kazimierą Małecką

…właśnie siedzę w rodzinnych papierach. Anna była jednak drugą żoną Pisanki, pierwsza Giedroyciówna, z którą …Pisanko miał 4-o dzieci, …

…przepraszam- z pierwszego małżeństwa była córka Pola, która wyszła za mąż za p. Czarnockiego, który wkrótce ją porzucił, mieszkała z synkiem w Kowszadole , oboje też przeszli przez Syberię …

…Pani Janino, kolejna korekta rozmawiałam z siostrą mojej mamy , ciocią Inią , nie Czarnocka a Czernicka Paulina… z pierwszego małżeństwa z Giedroyciówną, w 1945 roku znalazła się w Polsce, popełniła samobójstwo w 1949 roku…

….nie encyklopedia, po prostu wzięłam się za zostawione przez mamę dokumenty, znalazłam min opis wszystkich sąsiednich majątków i ich właściciel:

Śrubiszki Syrwidów, Wizulany Wróblewskich, Kowszadoła Pisanków,

Kazimierzowo – Faleńskich, Podbrzesk – Huszczów, Joda – Zawadzkich,

Korwie – Strumiłłów, Mejszagoła Houwaldów, Galin – Węcławowiczów,

Marjampol -Rudkowskich ( wczesniej prałata Erdmana), a potem Balcewiczów,

Bortkuszki – Lednickich:)

Treść tego postu to korespondencja mailowa z Panią Marią Przełomiec, wykazującą się szeroką wiedzą w swych koligacjach RODZINNYCH.

Pomogło mi to bardzo w połączeniu i przedstawieniu tych koligacji i tragicznych losów jako osób depotrowanych z informacjami z intrenetu.

Ale o tym w kolejnej częśći.

Aby połączyć BIOGRAM Rodziny JELEŃSKICH w całość, zapraszam na stronę Fundacjii

Pochówek i Pamięć: