Fundacja Pochówek i Pamięć

4. rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci Sybiraków i łagierników w Podbrzeziu

053-podbrzezie-krzyz-lagiernikom-fot.Marlena.Paszkowska

W sobotę, 30 lipca odbyły się obchody 4. rocznicy odsłonięcia krzyża i tablicy upamiętniających represjonowanych mieszkańców parafii Podbrzezie.

Podczas Mszy Świętej, którą sprawował proboszcz kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu ks. Jarosław Spirydowicz modlono się w intencji rodzin zesłańców, w intencji mieszkańców parafii Podbrzezie, którzy zostali zesłani w śniegi Syberii, stepy Kazachstanu, byli więzieni w łagrach i kopalniach Donbasu.

W uroczystościach licznie wzięła udział lokalna społeczność, członkowie rodzin zesłańców i represjonowanych z Polski i Litwy, przedstawiciele samorządu i starostwa Podbrzezie, przedstawiciele wspólnoty lokalnej okolic Podbrzezia i Glinciszek, przedstawiciele grona pedagogicznego z Podbrzezia, przedstawiciele Fundacji Pochówek i Pamięć, przedstawiciele wolnych mediów z Warszawy, parafianie oraz goście.

W obchodach uczestniczył prezes Związku Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski, posłanka na Sejm RL, starosta Frakcji Regionów Rita Tamašunienė, konsul RP w Wilnie Irmina Szmalec, posłowie z Macierzy należący do polsko-litewskiej grupy parlamentarnej: przewodnicząca Iwona Arent, Tadeusz Aziewicz, Marcin Gwóźdź, Kazimierz Matuszny, a także redaktor Radia PoLonia Winnipeg – Ireneusz Lemans wraz z małżonką Sabiną z domu Giełwanowską.

Po Mszy św. na cmentarzu przy kościele odbyły się uroczyste obchody 4. rocznicy poświęcenia Krzyża Pamięci w Podbrzeziu i odsłonięcia tabliczek imiennych.

Odsłonięto ponad 40 tabliczek upamiętniających represjonowanych mieszkańców.

W imieniu wszystkich zebranych, szczególnie rodzin zesłańców, podziękowania dla p. Janiny Starowieyskiej, głównej organizatorce obchodów, złożył prezes ZPL, europoseł Waldemar Tomaszewski.

„Rozszarpano wiele rodzin, tych ludzi spotkał bardzo trudny los. Ta droga, Golgota Wschodu, usiana jest mogiłami, a zwłoki, tych którzy stracili życie nigdy nie powrócą na ziemię ojczystą i dlatego posiadanie miejsca, gdzie potomkowie mogą przyjść i wspomnieć trudny los każdej rodziny, jest niezmiernie ważne. Dlatego, pani Janino składam na pani ręce ten dyplom poselski. Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć” – mówiła w słowach podziękowania posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė.

Staraniem Janiny Starowieyskiej urodzonej na Syberii w rodzinie zesłańców, mieszkającej obecnie w Olsztynie, stanął krzyż i pomnik, poświęcony pamięci wywiezionym do Syberii mieszkańcom Podbrzezia i okolic. W głównej mierze uroczystości zostały zorganizowane przez Fundację Pochówek i Pamięć.

Po odsłonięciu tabliczek imiennych przez rodziny i potomków zesłańców przy krzyżu złożono wieńce i zapalono znicze.

źródło: l24.lt