Fundacja Pochówek i Pamięć

2022 rok – 4. Rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci

trth4rthth5

30 LIPCA w Podbrzeziu, Litwa, odbyły się uroczystości upamiętnienia represjonowanych mieszkańców Parafii i Gminy Podbrzezie. Uroczystośc ta rozpoczęła się Zawierzeniem represjonowanych i Mszą Świetą, którą sprawował ksiądz Jarosław Spirydowicz.

Wśród uczestników tej patriotyczno-religijnej uroczystości, oprócz parafian, przybyło wielu Potomków, gości z obu naszych Ojczyzn. przedstawicieli władz samorządu i organizacji lokalnych. Swą obecnością zaszczycili tę uroczystość europoseł i jednocześnie Prezes Związku Polaków na Litwie, Pan Waldemar Tomaszewski, posłanka na Sejm RL Pani Rita Tomaśuniene, konsul RP w Wilnie , Pani Irmina Szmalec oraz grupa posłów z Polski, grupy parlamentarnej polsko-litewskiej, Przewodnicząca Pani Iwona Arent, Panowie, Tadeusz Aziewicz, Marcin Gwóźdź, Kazimierz Matuszny.

Projekcja filmu obejmuje ponad 40 minut wybranych fragmentów, wybranych przez media Z Kanady i z Polski. 

Nadmienić również należy, że organizacja 4 Rocznicy upamiętnienia Represjonowanych z Parafii i Gminy Podbrzezie odbyła się dzięki wsparciu finansowym Potomków represjonowanych, oraz partycypacji wynikającej z realizacji partnerskiego projektu pn. RATUJMY MOGIŁY PRADZIADÓW NA LITWIE.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zgodnie z planem i umową z Fundacja Pochówek i Pamięć projekt ten będzie realizowała do 31 grudnia 2022 roku.

ZAPRASZAM do obejrzenia filmu i śledzienia dalszych działań wynikających z działań statutowych.