Fundacja Pochówek i Pamięć

Glinciszki, Pomnik oficera niemieckiego z I Wojny Światowej