Fundacja Pochówek i Pamięć

DATA uroczystości 5. Rocznicy Krzyża Pamięci w Podbrzeziu

6-LT24-3

16 WRZESIEŃ 2023 ROKU, GODZINA 12, PODBRZEZIE, LITWA

To DZIEŃ 5.Rocznicy ustawienia Krzyża Pamięci i tablicy upamiętniającej represjonowanych mieszkańców Parafii i Gminy Podbrzezie. Zesłanych w śniegi Syberii, stepy Kazachstanu, więzionych w łagrach i wielu innych miejscach zniewolenia…To również czas obchodów Światowego Dnia Sybiraka.

PKO BP S.A. – 78 1020 3541 0000 5802 0346 4971

…to numer konta i prośba, która pozwala planować, organizować uroczystości tegoż dnia przez Fundację Pochówek i Pamięć.

Zostało już tylko 6 miesięcy, śpieszmy się przygotować godnie tę uroczystość, bo nasi represjonowani Ojcowie, Dziadkowie, Bracia, Siostry, Małżonkowie, Parafianie, Sąsiedzi są godni tej CHWILI, MODLITWY, PRZYPOMNIENIA I PAMIĘĆI..

Niech te zdjęcia przypomną, przybliżą dzień poprzedniej Rocznicy i

pobudzą nasze serca i uczucia…

Fundacja Pochówek i Pamięć DATA uroczystości 5. Rocznicy Krzyża Pamięci w Podbrzeziu