Fundacja Pochówek i Pamięć

UPAMIĘTNIENIE SYBIRAKÓW W MIEJSCU ICH URODZENIA – PODBRZEZIE, LITWA

16.09.2023.-SYBIRACZKI.-WLADYSLAWA-I-HALINA

6 WRZESIEŃ 2023 r. , PODBRZEZIE , LITWA. ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA w połączeniu z V. Rocznicą ustawienia KRZYŻA PAMIĘCI

REASUMUJĄC:

https://www.facebook.com/groups/556643117701722

https://www.facebook.com/pochowekipamiec/

https://www.facebook.com/janina.starowieyska/

https://www.facebook.com/PodbrzezieGlinciszki

W dniu szczególnym dla Sybiraków, a w tym przypadku dla jednej lokalnej ludności jaką jest Parafia i Gmina Podbrzezie odbyły się już piąty raz uroczystości upamiętniające osoby represjonowane przez reżim sowiecki. Zesłańcy, łagiernicy, więźniowie polityczni, jeńcy wojenni i ofiary NKWD.

Mszę Świętą w kościele w Podbrzeziu pw. Najświętszego serca Jezusowego poprowadził Proboszcz, ksiądz Jarosław Spirydowicz.

Na zaproszenie odpowiedziały i zostali powitani wśród przybyłych gości, przedstawiciele reprezentujący Ambasadę RP w Wilnie Pani Wicekonsul Jadwiga Wiśnioch , Samorządu Rejonu Wileńskiego Pan Ruslan Adaszkiewicz.

Grono Pedagogiczne Szkoły w Podbrzeziu im. ŚW. Stanisława Kostki przybyło wraz z liczną grupą młodzieży i Pocztem Sztandarowym.

Przybyli przedstawiciele Wspólnoty Lokalnej Okolic Podbrzezie-Glinciszki wraz z Administratorem Domu Kultury w Glinciszkach, parafianie i zainteresowani.

– Z POLSKI w tym roku przybyła wyjątkowo liczna grupa POTOMKÓW, którzy uczestniczyli w upamiętnieniu swych Przodków- z Kętrzyna, Olsztyna, Warszawy, Reszla, Nowogardu k. Szczecina, Kartuz, Stargardu Gdańskiego, Lidzbarka Warmińskiego, Białegostoku…

Nie można pominąć tych, którzy ogarniali prace przygotowawcze technicznie jak i tych co wspierali przeprowadzenie uroczystości upamiętniających

Spływają słowa podziękowania , refleksji…

Szanowna Pani Janina Starowieyska Prezes Fundacji Pochówek i Pamięć

          Składam gratulacje z okazji obchodów 5 rocznicy ustawienia krzyża na cmentarzu w Podbrzeziu. Krzyża niezwykłego, bo poświęconego pamięci Sybiraków pochodzących z Ziemi Wileńskiej, z Parafii i Gminy Podbrzezie, którzy byli prześladowani przez sowiecki reżim, cierpieli na ,,nieludzkiej ziemi” i do Ojczyzny nie wrócili.

          Dzięki za dotychczasową pracę na rzecz Sybiraków, życzenia powodzenia w dalszej pracy społecznej.

                                                                              Janina Gieczewska

                           Prezes honorowy Koła ,,Rodzina Sybiracka” w Wilnie

Agata Puncevičienė

Dziękuję pani Janino za niestrudzone działania na naszych terenach, za lekcje historii nie na słowach, a działaniach. Bóg zapłać! Niech Mateńka Ostrobramska ciągle otacza swą czułą matczyną opieką i obdarzy wszelkimi potrzebnymi łaskami Fundacja Pochówek i Pamięć UPAMIĘTNIENIE SYBIRAKÓW W MIEJSCU ICH URODZENIA - PODBRZEZIE, LITWA Fundacja Pochówek i Pamięć UPAMIĘTNIENIE SYBIRAKÓW W MIEJSCU ICH URODZENIA - PODBRZEZIE, LITWA