Fundacja Pochówek i Pamięć

BIOGRAM ZESŁAŃCA – STANISŁAW LUTKIEWICZ

donbas

BIOGRAM ZESŁAŃCA – STANISŁAW LUTKIEWICZ, urodzony 1923 r. w Pustyłkach, parafii Podbrzezie. Tu się urodził, chodził do szkoły, powrócił z łagru, ożenił się i swą drogę ziemską zakończył. Pochowany w Podbrzeziu.
Stanisław Lutkiewicz, syn Mieczysława i Marii, ożenił się z Janiną Sawlewicz z Jodańc, której rodzina doznała równieżlicznych represji. Mama Janiny, Apolonia, wdowa po Justynie, została zesłana na Syberię wraz z rodziną swego syna Stanisława, w latach 50- tych. Powrócili do Polski, zamieszkali w Ostródzie koło Olsztyna. Apolonia bardzo często przyjeżdżała na Litwę do córki, rodziny, gdyż cały czas od roku 1945 czekała na powrót swego drugiego syna JÓZEFA SAWLEWICZA. Syn był aresztowany w ,,łapance’’i ślad po nim zaginął. Zaginął i nie wrócił, bo zmarł latem 1945 roku w łagrze w Donbasie, o czym rodzina długie lata nie wiedziała…
Wymienione osoby zostały upamiętnione tabliczką imienną, na KRZYŻU PAMIĘCI w Podbrzeziu.
Zesłańcy, łagiernicy, więżniowie i jeńcy wojenni 1939 roku- ich postaci jako represjonowanych dają żywe świadectwo, wkład i kształtowanie jak często zawiłej drogi ku wolności wiary, osobistej i narodowej.
Zachęcam członków Rodzin do przesłania biogramu ICH BOHATERÓW, upamiętnionych tabliczką imienną odsłoniętą na Krzyżu Pamięci w Podbrzeziu, na Litwie…
Osobę Stanisława Lutkiewicza wspomina Jerzy Surwiło w książce- RACHUNKI NIE ZAMKNIĘTE jak i dokumenty IPN ujmują czas represji:
Nazwisko: Lutkiewicz
Imię: Stanisław
Imię ojca: Mieczysław
Data urodzenia: 1923

 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1 Areszt 1944 12 08 Wileńskie
2 Więzienie Wileńskie Wilno
3 Łagier 1945 06 15 Rosyjska FSRR Saratowska Jełszanka
4 Łagier 1945 10 20 Gruzja Gruziński OR Kutaisi
5 Łagier Rosyjska FSRR Wołgogradzka Stalingrad
6 Wyjazd 1948 08 31

Fundacja Pochówek i Pamięć BIOGRAM ZESŁAŃCA - STANISŁAW LUTKIEWICZ

ZASŁUŻYŁ NA WIELKI SZACUNEK – to praca konkursowa : O ŻYCIU DZIADKÓW PIÓREM WNUKA.
Artykuł ukazał się w gazecie NASZ CZAS w roku 2004, redagowanej na Litwie. Autorką była wnuczka BEATA, wnuczka Stanisława Lutkiewicza…
Przytoczone fragmenty artykułu przedstawiają drogę życia jaką przeszedł łagiernik i stanowią świadectwo pisane. To rzeczywista, codzienna droga jednego człowieka, który swym życiem tworzył historią lokalną.
Biogram Stanisława Lutkiewicza jest jest wprowadzeniem do szerszego opisu połączeń rodzinnych, połączeń, które tworzą swoistą mapę parafii i gminy Podbrzezie.