Fundacja Pochówek i Pamięć

Paczka Pamięci 2024 z Macierzy

13PP

Czyż Fundacja Pochówek i Pamięć mogła spodziewać się lepszej niespodzianki na początku roku 2024?

TO OGROMNY ZASZCZYT i radość otrzymać zapytanie- CZY W TYM ROKU PODA PANI LISTĘ NA PACZKĘ PAMIĘCI?…

Tak Pani Anna Wiktoria Szarejko i Stowarzyszenie Odra-Niemen, Ofiarodawcy po raz trzeci otworzyli i zostawili SWE SERCE na Wileńszczyźnie.

Wolontariusze Stowarzyszenia dostarczyli 97 paczek z tzw. ,,listy Janiny’’, lecz nie było możliwe w ten czas dojechać do wskazanych miejscowości ze względu na pogodę zimową. Pojawili się miejscowi wolontariusze. Dziękuję i Im za wsparcie- Pani Rasa, Pani Waleria, Pani Barbara, Pani Halina i Pan Henryk… 

Wiele otrzymuję podziękowań skierowanych do DARCZYŃCÓW i WOLONTARIUSZY z Macierzy, przekazuję Wam i osobiście jestem również wdzięczna, że swą pamięcią trafiacie w bardzo odległe domy i ich mieszkańców tak wzruszonych Waszym gestem, zaangażowaniem i PAMIĘCIĄ.

Wzorem lat ubiegłych Paczkę Pamięci starałam się skierować do żyjących Potomków osób represjonowanych – rodzeństwo, dzieci, kuzyni łagierników i zesłańców, rodziny Żołnierzy Armii Krajowej, jak i do emerytowanych nauczycieli szkół polskich, oraz osób starszych pielęgnujących wytrwale polskość i wiarę swej Małej Ojczyzny- Wileńszczyzny.

PACZKI PAMIĘCI trafiły do miejscowości- Podbrzezie, Równopole, Anowil, Glinciszki, Sprejnie, Wesołówka, Pioruńce, Grodzie, Paciuny, Jakubańce, Kołnota, Pikieliszki, Pietrucie, Białozoryszki, Chartaniszki, Dowciany, Stodoliszki, Kuna, Korwie, Borskuny, Miedziuki, Jawniuny, Antonajcie, Wiciuny, Budy, Olany, Kraszena.

Od dekady moje życie i działania, prywatne i statutowe, związane są z Wileńszczyzną, a w szczególności z Parafią i gminą PODBRZEZIE ,owszem, również z gminami sąsiadującymi.