Fundacja Pochówek i Pamięć

KARTKA Z KALENDARZA

AK 2 — kopia

14 luty 1942rok

 Tego dnia  na bazie ZWZ i z rozkazu gen. W. Sikorskiego, powstała Armia Krajowa…

Do historyków przynależy osąd wokół oceny działań AK.

Patrząc ze stanowiska osoby upamiętniającej losy mieszkańców Wileńszczyzny, w szczególności Parafii Podbrzezie, nie mogę pominąć losów młodych chłopców, którzy będąc Żołnierzem Armii Krajowej stawiali za cel walkę z okupantem w latach wojny. Młodzież Wileńszczyzny dała wspaniałe dowody poświęcenia w walce o Ojczyznę.

Oni też w większości przeżyli gehennę stalinowskich cierpień…

Od roku 2018 upamiętnienie represjonowanych parafii i gminy Podbrzezie wyrażone jest tabliczką imienną na Krzyżu Pamięci. Tabliczka zawiera dane osobowe, lata i miejsce represji jak i właśnie przynależności do AK. Dane pozyskiwane były nie tylko ze słów Potomków, lecz i publikacji książkowych czy internetowych.

Nazwiska upamiętnionych widniejące na tabliczkach to – Rymowicz, Motak, Erdman, Koneczny, Rymszewicz, Matulaniec, Dąbrowski, Frackiewicz, bracia Dawcewicze, bracia Korzeniwscy…

Przynależeli do różnych formacji- 1 WB AK. 2 WB AK, V WB AK … a w wielu przypadkach Rodziny nie były szerzej powiedzieć …

Pochodzili z Podwaryszek, Szwagieryszek, Mitkuszek, Anowila, Kawszadoły, Nugaryszki, Burkiły, Mamakalni, Pomusia…

Byli wcześniej żołnierzami Września, bronili Warszawy w 1939, by później brać też udział w OPERACJI OSTRA BRAMA  w lipcu 1944, Wilno…

Umierali w łagrze a Ci co wrócili jak często nie mogli poradzić z przeżytą traumą i bali się o tym mówić… 

Tego nie można przemilczeć, zapomnieć i zatrzeć. To zubaża świadomość, wartość i wszystko to co tworzy historię a tym samym i lokalną tej parafii.

MOŻNA PRZY KAŻDEJ SPOSOBNOŚCI PODEJŚĆ POD KRZYŻ PAMIĘCI, PRZECZYTAĆ, UŚWIADOMIĆ I POMODLIĆ… 

TO CENNA LEKCJA HISTORII, temu służy cel statutowy Fundacji Pochówek i Pamięć.

Fundacja Pochówek i Pamięć KARTKA Z KALENDARZA