Fundacja Pochówek i Pamięć

Rok 2018. Grób rodzinny Dauksza

2-1-2

Cmentarz parafialny Podbrzezie, Rejon Wileński , Litwa

Grób rodziny Dauksza. Stan przed i w czasie renowacji.

W albumie rodzinnym zachowało się piękne zdjęcie tegoż grobu. Darowanie zdjęcia w dawnych czasach było wyrazem szacunku i powiązań rodzinnych. Usytuowany w pobliżu grobów moich Dziadków. Pomnik piękny, płyta uległa pewnie zniszczeniu.

Stan po renowacji, widok aktualny grobu rodziny Dauksza.