Fundacja Pochówek i Pamięć

Rok 2019 i 2020. Grób Izabelli Gasperowicz z Urbanowiczów

fge

Cmentarz parafialny Podbrzezie, Rejon Wileński , Litwa

Ze względu na czas epidemii, czasu trudnych i niemożliwych wyjazdów, dokonano tylko oczyszczenia miejsca grobnego śp. Izabelli Gasperowicz z Urbanowiczów.

To grób w połączeniu rodzinnym Piotrowskich, Masiulów, Bogdanowiczów, Gasperaniec. Pisownia ulegała zmianie. Strona Bogdanowiczów również partycypuje w odnowie.