Fundacja Pochówek i Pamięć

Rok 2018. Upamiętnienie Krzyża Pamięci w Podbrzezie przez organizacje społeczno – samorządowe

fge-1

Rok 2018. Cmentarz parafialny Podbrzezie, Rejon Wileński , Litwa

Fundacja Pochówek i Pamięć Rok 2018. Upamiętnienie Krzyża Pamięci w Podbrzezie przez organizacje społeczno – samorządowe

Upamiętnienie Krzyża Pamięci w Podbrzezie przez organizacje społeczno – samorządowe.

Cmentarz parafialny Podbrzezie, Rejon Wileński , Litwa

http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/?p=6663&lang=pl

Światowy Dzień Sybiraka w Podbrzeziu

Publikavimo data 2018 09 18

W poniedziałek 17 września uczniowie IIG klasy gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu udali się na cmentarz podbrzeski, gdzie latem tego roku, staraniem Janiny Starowieyskiej urodzonej na Syberii w rodzinie zesłańców, mieszkającej obecnie w Olsztynie, stanął krzyż i pomnik, poświęcony pamięci wywiezionym do Syberii mieszkańcom Podbrzezia i okolic. Uczniowie oddali hołd poległym, złożyli kwiaty, zapalili znicze oraz odmówili „Anioł Pański“.

Uczniom towarzyszyły nauczycielki Wioleta Brodowska oraz Halina Pawłowicz.

https://kurierwilenski.lt/2018/11/09/w-rejonie-wilenskim-oddali-hold-poleglym/

W rejonie wileńskim oddali hołd poległym – 2018-11-01, 10:21

,,Udział w apelu wzięła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska. Był też pełniący obowiązki starosty Podbrzezia Wojciech Drozd, także społeczność Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu oraz lokalni mieszkańcy. Proboszcz kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu ks. Marek Gładki zaprosił do wspólnej modlitwy, a zespół młodzieżowy „Randeo Anima” zaśpiewał pieśni.”

Przedstawiciele samorządu, ambasady wraz z mieszkańcami odwiedzili też cmentarz w Podbrzeziu, gdzie tego lata stanął krzyż ofiarom zesłań na Syberię.