Fundacja Pochówek i Pamięć

KSIĄDZ PROBOSZCZ KAZIMIERAS VAIĆIONIS

324gervds

Przedstawiam Państwu opracowanie własne krótkich BIOGRAMÓW Księży represjonowanych przez władze sowieckie ubiegłego wieku.
Księża byli związani z Gminą i Parafią Podbrzezie pełnieniem posługi duszpasterskiej w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.

Pełną tabelę dat najważniejszych w życiu każdego Księdza jako własne opracowanie – zamieszczona jest w zakładce Strony głównej

Pierwszym BIOGRAMEM jest Osoba Ks. KAZIMIERASA VAIĆIONISA ur. 19 sierpnia 1920r.
Mija właśnie 100 lat od tej daty.
Pani Jolanta, która przybyła bardzo nieoczekiwanie dnia 31 lipca, celem zamówienia Mszy Świętej na tę okoliczność, była jak ,,wysłannik”mojej potrzeby odnalezienia Rodziny Ks. Kazimierza.
Przeżyłyśmy uroczyste chwile wspólnie. Otrzymałam i nawiązałam kontakt z Rodziną Księdza. Z Panią Jolantą wymieniamy wszelkie bieżące informacje.
Msza została zamówiona, oczywiście, w niedzielę 22 sierpnia na obu mszach będzie wymieniana intencja.
Będę mentalnie w tym dniu i Was czytających o to proszę.
Wszelkie kolejne informacje dotyczące Ksieży- będą zamieszczane w zakładce BIOGRAMY
Kazimieras Vaičionis
In memoriam Kunigui Kazimierui Vaicioniui

https://kazimierasvaicionis.blogspot.com/2021/08/po-polsku.html
10 sierpnia 2021

Dėkojame Paberžės kunigui Jozef Makut ir fondui „Fondacja pochówek i pamięć” (s. Janina Starowieyska), kurie kiekvienais metais organizuoja Paberžėje iškilmingą tremtinių minėjimą. Šiais metais 2021-07-31 buvo atidengta atminimo lentelė septyniems kunigams-tremtiniams, tarnavusiems Paberžės parapijoje. Kryžiaus priekyje, aukštai viršuje yra memorialinė lentelė kun. Kazimierui Vaicioniui. Daugiau informacijos lenkų kalba: 
Po polsku ( Fondacja pochówek i pamięć ) 

Dziękujemy księdzu Jozefowi Makutowi z Paberžė oraz Fondacji pochówek i pamięć (Fundacja Janiny Starowieyskiej), którzy co roku organizują uroczyste upamiętnienie deportowanych w Paberžė(PODBRZEZIE). W tym roku, 31.07.2021 r. odsłonięto tablicę pamiątkową siedmiu księży zesłańców, którzy służyli w parafii Paberžė. Przed krzyżem, wysoko u góry, znajduje się tablica pamiątkowa ks. Kazimieras Vaicionis. Więcej informacji w języku polskim:

Po polsku (Fondacja pochówek i pamięć)

KSIĄDZ PROBOSZCZ KAZIMIERAS VAIĆIONIS

19.08.1921r. – 09.XI.2002r.

ŚWIĘCENIA kapłańskie otrzymał 28 X 1945 roku
z rąk Arcybiskup Mieczysława Reinysa
Ksiądz proboszcz Kazimieras VAIĆIONIS posługę kapłańską pełnił
w Podbrzeziu w latach 1978 – 1980

 • 29 VI 1949 aresztowany,skazany na 10 lat łagru w Karagandzie
 • 1950 ponownie sądzony i skazany na 25 lat obozu i 10 lat
  wygnania- Workuta, Inta, Irkuck, pracował w kopalniach węgla,
  kolejne więzienia – Krestai, Vladimir(Włodzimierz).
 • 1959 zwolniony bez prawa powrotu na Litwę
 • przebywa na Łotwie bez możliwości posługi
 • 1970 pozwolono wrócić na Litwę.
 • 18 VI 1999 przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Mielagėnai
 • 09 XI 2002 UMIERA
  POSŁUGA DUSZPASTERSKA W PARAFIACH:
 • 1945 – Święciany(wikariusz)
 • Koleśninki,
 • Ejszyszki
 • wileński kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba
 • 1948 – zarządzał budową – Najświętszego Serca Jezusowego.
 • 1969 – Święciany(wikariusz)
 • 1972 – Pobrodzie i Pawiewiórka
 • 1978 – 1980 PODBRZEZIE i Korwie
 • 6 V 1980 – 2 VIII 1990 – Turgiele i Kamionka(dziekan)
 • 3 VIII 1990 – Ceikiniai, prowadzi też będąc na
  emeryturze do czerwca 2002