Fundacja Pochówek i Pamięć

MIJA sierpień, mija lato…

31.07. KAZIMIERZ KUDEREWSKI.4jpg (3)

JESIEŃ to czas przygotowań … No właśnie. Do czego?
• – do zimy?
• – do zakończenia spraw zaczętych?
Tak, to wszystko razem.
Na cmentarzu wszelkie prace są możliwe do końca października.
CZAS NAGLI, dlatego będę o tym wspominała i przypominała.
• OTRZYMAŁAM zgodę Starostwa Podbrzezia na kontynuację zadań statutowych fundacji, które przedłożyłam w lipcu, stosownym pismem. Czyli:
• WYKONANIE ŚCIANKI BOCZNEJ przy Krzyżu Pamięci jako miejsce do montowania kolejnych tabliczek upamiętniających i miejsce mocowania wieńców okolicznosciowych.
• KONTYNUOWANIE ROZPOCZĘTYCH PRAC RENOWACYJNYCH wybranych pomników i grobów na miejscowym cmentarzu.
• CAŁY CZAS poszukuję darczyńców i z góry Im dziękuję.
• ZAPRASZAM do śledzenia strony internetowej Fundacji.

Fundacja Pochówek i Pamięć MIJA sierpień, mija lato...

LEWA STRONA- to miejsce budowy nowej scianki. Widoczne metalowe ogrodzenie z białymi stożkami – to sąsiadujący grób, o który opierane są wieńce.
Widoczny, ukośny, wspornik – to jedyne miejsce na mocowanie wieńca.
Jednego a bywa ich więcej w dniach uroczystych.
ŚCIANKA, własnego projektu, byłaby jednocześnie miejscem do montażu kolejnych tabliczek imiennych represjonowanych , jak i miejscem mocowania, oparcia na wspomniane wieńce ofiarowane jako wyraz pamięci.