Fundacja Pochówek i Pamięć

Księża represjonowani

31.07 TABLICA

Tabela księży REPRESJONOWANYCH przez władze sowieckie Parafii Podbrzezie w zestawieniu różnych dat życiowych.

Opracowanie własne Janina Starowieyska

IMIĘ I NAZWISKO KSIEDZA REPRESJONOWANEGOROK URODZENIAROK ŚMIERCI I WIEKDATA ŚWIĘCENIAPOSŁUGA PARAFII PODBRZEZIE
2021- która to rocznica od daty URODZIN?
ks. Józef Woźny10.03.189813.05.1965 -lat 6706.06.19251925 wikariuszIII – 123 rocznica
ks. Stanisław Kuderewski26.04.188818.05.1960 -lat 7219111929-37 proboszczII- 133 rocznica
ks. Bronisław Siepak25.05.190904.10.1981-lat 7230.09.19341934-37 wikariuszVI -112 rocznica
ks. Antoni Kujawa10.03.190802.05.1968 –lat 6020.06.19371939 wikariuszV – 113 rocznica
ks. Antoni Borysowicz02.11.188306.05.1966 -lat 8308.01.19171939-44 proboszczI – 138 rocznica- najstarszy
ks.Nikodemas Jaura03.10.1935Brak danych18.04.19621973-77 proboszczVIII- 86 rocznica, najmłodszy
ks.Kazimieras Vaićionis19.08.192109.11.2002 -lat 8128.10.19451978-80 proboszczVII-100 rocznica- ta data stała się myślą
ks.Jan Bohdanowicz16.05.190622.04.1997 -lat 9121.12.1946Alumn- ur. POWARPIEIV – 115 rocznica

I – NAJSTARSZY WZDLĘDEM DATY URODZENIA KSIĄDZ PROBOSZCZ ANTONI BORYSOWICZ

Fundacja Pochówek i Pamięć Księża represjonowani
XI. 1883 – 6 . V. 1966

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął 8 I 1917 r. w Petersburgu.
Ksiądz proboszcz ANTONI BORYSOWICZ posługę kapłańską pełnił
w Podbrzeziu w latach IX1939 – 1944
– 2 4 XII 1944 r. aresztowany,więziony w Mińsku i skazany
– 5 lat łagrów(1945- 1949)- Wierchtogor na Uralu, Kułokowka k.Tiumenia na Syberii
– 1950 -1951wraca do Podbrzezia, pracuje jako zakrystian
– 1951 ponownie aresztowany, więziony w Mińsku
– ,,wolna zsyłka”do Ad Boksar w Kazachstanie
– 1953 zwolniony bez prawa powrotu na Litwę i Białoruś
– Udaje się na Ukrainę – Hreczany, obwód chmielnicki
Zmarł 6 V 1966 r. w Hreczanach
POSŁUGA DUSZPASTERSKA W PARAFIACH:

 • 1917 Petersburg par.Nawiedzenia NMP( wikariusz)
 • 1918- 1921 kolejne studia na UJ
 • 1921-1923 prawdopodobnie praca w paru parafiach dekanatu borysowskiego
 • 1923 – kapelania sióstr nazaretanek w Kaliszu
 • 1926- 1933 – dyrektor Gimnazjum w Kaliszu
 • 1933 – 1939 katecheta
 • IX. 1939 – 1944 PODBRZEZIE( proboszcz)
 • 17 X 1944 – 24 XII 1944 MIŃSK
 • 1953-1966- HRECZANY, Ukraina
 • 6 VI 1966 UMIERA, pochowany Hreczany, UKRAINA

II – KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

Fundacja Pochówek i Pamięć Księża represjonowani
26.VII. 1888r. – 18. V. 1960r.

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął w 1911 roku
Ksiądz proboszcz – STANISŁAW KUDEREWSKI posługę kapłańską
w Podbrzeziu pełnił w latach 5 VII 1929 – 24 II 37.
– 21 XII 1950 roku aresztowany
– 1950 -1955 więzienia i łagry sowieckie
Bobrujsku, Mohylewie, Sibłagu, Mariańsku w obwodzie kemerowskim, Susłowie, Michałówce

Zakończył budowę Kościoła w Podbrzeziu, trwającą od 1905, którego konsekracja odbyła się 8 września 1930 roku.
POSŁUGA DUSZPASTERSKA W PARAFIACH:

 • 1911 – 1918 – Turgiele (wikariusz),
 • 1918 – 1919 -Żodziszki (proboszcz),
 • 1919 – 1929 – Daniuszew, dekanat Świr (proboszcz),
 • 5 VII 1929 – 24 II 1937 – PODBRZEZIE (proboszcz),
 • 23 III 1937-21 XII 1950 – Słobódka k.Brasławia,
 • 1955-1956 r. parafia w Mołodecznie, w Słobódce
 • 18 V 1960r. Umiera, Pochowany Słobótka, BIAŁORUŚ

III – KSIĄDZ WIKARIUSZ JÓZEF WOŹNY
10. III. 1898r. – 13. V. 1965r.

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął 6 VI 1925 r. z rąk bp. J. Matulewicza w katedrze wileńskiej
Ksiądz wikariusz – JÓZEF WOŹNY posługę duszpasterską w Podbrzeziu pełnił w roku 1925

– w grudniu 1944 r.-aresztowany – Woropajewo
– więziony na Ofiarnej w Wilnie.
– zwolniony w 1945.
– w 1946 wyjeżdża do Polski na Ziemie Odzyskane

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W NASTĘPUJĄCYCH PARAFIACH:

Jako wikariusz:
– 1 VIII – 3 X 1925- Krzemienica
– 4 X 1925- 1926 – PODBRZEZIE
– IX 1926 – 1927 – Głębokie, Rakowo
– 1927 – 1929 – Wszystkich Świętych w Wilnie
– od 22 III 1929 – prefekt szkół w Jałówce w dek.Brzostowica

Jako proboszcz:
– 1931- 20 XI 1933 – Jałówka
– 21. XI 1933 – 30 IV 1935 – Dokszyce
– 1 V 1935 – VI 1936 – Olkowicze w dekanacie Wilejka
– od 8 VI 1938 – Hruzdowo w dekanacie nadwilejskim
– w 1943 – 1944 – Woropajewo

Wyjeżdża do Polski na Ziemie Odzyskane w 1946
– 11 V 1946 – Łubowo powiat Szczecinek
– 15 VII 1947 – Konradowo dekanat Wschowa

Emerytura, mieszka we Wschowie
UMIERA – 13 V 1965r.
Pochowany we Wschowie, jako proboszcz KONRADOWA

IV – ALUMNM SEMINARIUM WILEŃSKIEGO JAN BOHDANOWICZ

Fundacja Pochówek i Pamięć Księża represjonowani
16.05.1906r. – 22.04.1997r.
Urodzony Powarpie, Gmina Podbrzezie

Żołnierz Września 1939 – trafił w ręce sowietów.
Wywieziony do obozu w OSTASZKOWIE.

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął 21 XII 1946 roku
w Polsce, po ukończeniu Seminarium w Pelplinie
z rąk Księdza Biskupa Chełmińskiego
dr. Kazimierza Józefa Kowalskiego.
POSŁUGA DUSZPASTERSKA ks. Jana Bohdanowicza:

– 7 I 1946 – 1948 par. św. Jakuba Olsztyn- wikariusz
– 28 VI 1948 – 1952 Rychnowo- proboszcz
– 1 VII 1952 – Durąg – proboszcz
– 22 IX 1952 – 1978 – Miłki – proboszcz
– 19 VI 1978 EMERYTURA. Zamieszkał w Kętrzynie
– Pomaga w duszpasterstwie w Starych Juchach
– 7 VI 1992 odznaczony godnością kanonika rzeczywistego
i scholastyka Kapituły Kolegiackiego w Kętrzynie
– 22 IV 1997 UMIERA. Pochowany 24 IV w Kętrzynie

V- KSIĄDZ WIKARIUSZ ANTONI KUJAWA

Fundacja Pochówek i Pamięć Księża represjonowani
10.03.1908r. – 02.05.1968r.

ŚWIĘCENIA kapłańskie otrzymał 20. VI. 1937
Ksiądz wikariusz  ANTONI KUJAWA- posługę kapłańską
w Podbrzeziu pełnił w 1939 roku.
– aresztowany 16 stycznia 1949r.,więziony w Połocku
– skazany 21 V 1949 na 25 lat łagrów
– Stiepłagier Dżezkazgan w Kazachstanie
– zwolniony w 1957r.

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W NASTĘPUJĄCYCH PARAFIACH:

– 20VI 1937 – Żołudek(wikariusz)
– 12 VIII 1937 w Repli(wikariusz)
– 1939 – PODBRZEZIE(wikariusz)
– 1942 -Jazno (proboszcz)
– do 16 stycznia 1946 – Mosarz(proboszcz)
– 1957 – Woronowo
– 1958 – Karłowice Wielkie
– 3.X.1962 -2.V1968 – Racławiczki (proboszcz)
– 2. V. 1968r. UMIERA . Pochowany 6. V. 1968 r.

VI- KSIĄDZ WIKARIUSZ BRONISŁAW SIEPAK

Fundacja Pochówek i Pamięć Księża represjonowani
25.V.1909r. – 4.X.1981r

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął 30 IX 1934 r. z rąk
abp. R. Jałbrzykowskiego w kościele św. Jana w Wilnie
Ksiądz wikariusz – BRONISŁAW SIEPAK posługę kapłańską w Podbrzeziu pełnił w latach 1934-1937
– 1940 aresztowany w Łomży
– zesłany do łagru
– 1942 wyjechał z wojskiem do Iranu
– 1948 wyjechał do Stanów Zjednoczonych
– 1968 wraca do Polski
POSŁUGA DUSZPASTERSKA W NASTĘPUJĄCYCH PARAFIACH:

 • 1 X 1934 – 1937 PODBRZEZIE( wikariusz )
 • 1937 – Najświętsze Serce Pana Jezusa w Wilnie (wikariusz)
  13 VIII 1937Michałowo i rektor koscioła w Gródku (wikariusz)
 • 1941r.- dostaje się do Armi gen.Andersa(kapelan wojskowy)
 • 1942 – z wojskiem wyjeżdża do Iranu(kapelan)
 • 1945- 1948 – Bejrucie- kapelan polskiego szpitala (kapelan)
  • 1948 – 1968 wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych
 • 1968 – wraca do rodzinnej parafii w Osielcu(jako rezydent)
 • 4 X 1981 – umiera. Pochowany w OSIELCU

II- WSPOMNIANY JUŻ W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN – KSIĄDZ PROBOSZCZ KAZIMIERAS VAIĆIONIS

Fundacja Pochówek i Pamięć Księża represjonowani
19.08.1921r. – 09.XI.2002r.

ŚWIĘCENIA kapłańskie otrzymał 28 X 1945 roku
z rąk Arcybiskup Mieczysława Reinysa
Ksiądz proboszcz Kazimieras VAIĆIONIS posługę kapłańską pełnił
w Podbrzeziu w latach 1978 – 1980
– 29 VI 1949 aresztowany,skazany na 10 lat łagru w Karagandzie

 • 1950 ponownie sądzony i skazany na 25 lat obozu i 10 lat
  wygnania- Workuta, Inta, Irkuck, pracował w kopalniach węgla,
  kolejne więzienia – Krestai, Vladimir(Włodzimierz).
  – 1959 zwolniony bez prawa powrotu na Litwę
  – przebywa na Łotwie bez możliwości posługi
  – 1970 pozwolono wrócić na Litwę.
  – 18 VI 1999 przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Mielagėnai
  – 09 XI 2002 UMIERA POSŁUGA DUSZPASTERSKA W PARAFIACH:
 • 1945 – Święciany(wikariusz)
 • Koleśninki,
 • Ejszyszki
 • wileński kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba
 • 1948 – zarządzał budową – Najświętszego Serca Jezusowego.
 • 1969 – Święciany(wikariusz)
  – 1972 – Pobrodzie i Pawiewiórka
  – 1978 – 1980 PODBRZEZIE i Korwie( proboszcz)
  – 6 V 1980 – 2 VIII 1990 – Turgiele i Kamionka(dziekan)
  – 3 VIII 1990 – Ceikiniai, prowadzi też będąc na
  emeryturze do czerwca 2002

VIII- NAJMŁODSZY WZGLĘDEM DATY URODZENIA. KSIĄDZ PROBOSZCZ NIKODEMAS JAURA

Fundacja Pochówek i Pamięć Księża represjonowani
X .1935r. – BRAK

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął 18 IV 1962 w Archikatedrze Kowieńskiej

Ksiądz probosz NIKODEMAS JAURA posługę kapłańską w Podbrzeziu
pełnił w latach 1973-1977

WIEDZA W INTERNECIE ZNIKOMA, TRUDNOŚCI WSZELKIE.

1965 r. – Druskienniki- Ratnyja
23 III 1967r.- 1969R. – BERDYCZÓW UKRAINA
1973r. – 1977r. – PROBOSZCZ w PODBRZEZIU
1986 r.- rezydent w Wasiunach.

Fundacja Pochówek i Pamięć Księża represjonowani

Święcenia kapłańskie wyświęcono 18 kwietnia 1962 r. Od lewej: Sigitas Tamkevičius, Algimantas Keina, Vincentas Klebonas, Pranas Žitkevičius, Aloyzas Baškys, Julijonas Miškinis, Stasys Lidys, Nikodemas Jaura, Romualdas Vaičiulaitis.

1962 metų balandžio 18-ąją įšventintieji kunigai. Iš kairės:
Sigitas Tamkevičius, Algimantas Keina, Vincentas Klebonas, Pranas Žitkevičius, Aloyzas Baškys, Julijonas Miškinis, Stasys Lidys, Nikodemas Jaura, Romualdas Vaičiulaitis