Fundacja Pochówek i Pamięć

17 WRZEŚNIA Światowy Dzień Sybiraka

19-WRZESNIA-1

W DNIACH 17 i 19 września o tym dniu pamiętali w Podbrzeziu, Litwa – Społeczność Szkolna, Organizacja Lokalna i Parafialna. UCZCILI pamięć represjonowanych mieszkańców Parafii i Gminy.

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija dodał(a) nowe zdjęcia (4) do albumu: Światowy Dzień Sybiraka 2021.

1p8ohs godrldodzu.  ·

Światowy Dzień Sybiraka

17 września obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Uczniowie klas 6 i 7 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu wraz nauczycielami uczcili pamięć osób pochodzących z Gminy Podbrzeskiej i wywiezionych na Sybir. Obchody zainaugurowane zostały zapaleniem zniczy, złożeniem kwiatów i modlitwą przy symbolicznym Krzyżu Sybiraków na Cmentarzu w Podbrzeziu.

Wspólnota lokalna okolic Podbrzezie-Glinciszki dodał(a) nowe zdjęcia (22) do albumu: Światowy Dzień Sybiraka 2021.

,,OTWÓRZMY SWE SERCA NA MODLITWĘ I PAMIĘĆ…. Sybiracy, Łagiernicy, Uczestnicy, Potomkowie, Darczyńcy, Mieszkańcy Parafii i Gminy Podbrzezie, a i również Wszyscy zainteresowani- pragnę poinformować raz jeszcze, że 19 WRZEŚNIA, NIEDZIELA- o godz. 10.45-LT i 12,15 PL, w Podbrzeziu, LITWA, w kościele Najświętszego Serca Jezusowego- odbędzie się zapowiedziana w dniu 31 lipca – modlitwa w intencji osób represjonowanych, którzy byli wyczytani w Zawierzeniu z imienia i nazwiska”…

Jestem poruszona pamięcią i zaangażowaniem Grona Pedagogicznego i Młodzieży Gimnazjum im, św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Ich obecność w tym dniu pod Krzyżem Pamięci Sybiraków niech będzie przykładem i wzorem. Niech Potomkowie i żyjący jeszcze Sybiracy wywodzący się z Parafii Podbrzezie, a mieszkający w obu naszych krajach, Polska- Litwa, mają świadomość, że Młodzież jest godnym ogniwem łączącym przeszłość z przyszłością. Bez tego ginie historia lokalna i stajemy się społeczeństwem, które nie wie skąd pochodzi i jakie ma korzenie.

Dziękuję BARDZO, BARDZO za Wasze podtrzymywanie i utrwalanie pamięci losów represjonowanych mieszkańców Parafii Podbrzezie. Dziękuję Księżom za intencje Mszalne w dniu dzisiejszym. Dziękuję Pedagogom i Młodzieży, Wspólnocie lokalnej okolic Podbrzezie – Glinciszeki, Parafianom, którzy modlitwą i zapaleniem światełka przy Krzyży Pamięci podkreślili kolejny raz jak ważna jest wiedza historii lokalnej w przyszłym życiu nas samych w dobie dzisiejszej i młodych, przyszłych pokoleń. Wierzę, że tak będziecie trwali.

Z wyrazami szacunku – Janina Starowieyska. Inicjatorka i założycielka Fundacji Pochówek i Pamięć.