Fundacja Pochówek i Pamięć

ALUMN SEMINARIUM WILEŃSKIEGO JAN BOHDANOWICZ

image-39

16.05.1906r. – 22.04.1997r.

Fundacja Pochówek i Pamięć ALUMN SEMINARIUM WILEŃSKIEGO JAN BOHDANOWICZ

Żołnierz Września 1939 – trafił w ręce sowietów.

Wywieziony do obozu w OSTASZKOWIE.

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął 21 XII 1946 roku,

w Polsce, po ukończeniu Seminarium w Pelplinie,

z rąk Księdza Biskupa Chełmińskiego

dr. Kazimierza Józefa Kowalskiego

1. POSŁUGA DUSZPASZTRERSKA ks. Jana Bohdanowicza:

– 7 I 1946 – 1948 par. św. Jakuba Olsztyn- wikariusz

– 28 VI 1948 – 1952 Rychnowo- proboszcz

– 1 VII 1952 – Durąg – proboszcz

– 22 IX 1952 – 1978 – Miłki – proboszcz

EMERYTRA- 19 VI 1978 , zamieszkał w Kętrzynie

Pomga w duszpasterstwie w Starych Juchachach

7 VI 1992 odznaczony godnością

kanonika rzeczywistego i scholastyka

Kapituły Kolegiackiej

w Kętrzynie

22 IV 1997 UMIERA

Pochowany 24 IV w Kętrzynie

2. INTERNETOWE ŹRÓDŁA I LINKI dotyczące drogi życia Księdza Jana BOHDANOWICZA

https://wmbc.olsztyn.pl/Content/12236/30_kaplani_archidiecezji.pdf
https://docplayer.pl/5114947-Kaplani-archidiecezji-warminskiej-zmarli-w-latach-1992-2002-1.html

KAPŁANI ARCHIDIECEZJI WARMINSKIEJ ZMARLI

W LATACH 1992–2002

BP JULIAN WOJTKOWSKI

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn,Studia Warmińskie XL (2003)

Śp. ks. prał. Jan Bohdanowicz (16 V 190622 IV 1997)3e

XXXVIII. KS. JAN BOHDANOWICZ († 22 KWIETNIA 1997)

Syn ziemian, Piotra i Stefanii Mincewicz, urodził się 16 maja 1906 roku w miejscowości Powarpie, gmina Podbrzezie, powiat wileńsko-trocki, a ochrzczony został w parafii Sużany, archidiecezji wileńskiej. Po sześciu klasach gimnazjum państwowego wstąpił do Gimnnazjum Archidiecezjalnego przy Seminarium Duchownym w Wilnie. Tu w dniu 15 czerwca 1929 roku przyjął Sakrament Bierzmowania. Na świadectwie dojrzałości widnieją podpisy znanych księży wileńskich: Uszyłło, Lubianiec, Meysztowicz. Filozofię studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie jako alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Wileńskiej w latach 1929/30–1930/31. W roku 1931/1932 ukończył Szkołę Podchorążych. Po wojsku studiował teologię jako człowiek świecki 1932/1933–1934/35. Dalsze studia teologii odbył jako alumn w latach 1936/1937–1937/38. W 1939 roku poszedł na front i przez ZSRR powrócił do Seminarium, w którym dalej studiował teologię w roku 1940/1941. Po zamknięciu Seminarium przez Niemców i wywiezieniu profesorów oraz alumnów, powrócił do niego dopiero w roku 1944/45, kończąc studia teologiczne.

Gdy władze komunistyczne zabrały mu rodzinny majątek, repatriował się do Polski 11 kwietnia 1946 roku, a ks. Administrator Apostolski Diecezji Warmińskiej, dr Teodor Bensch skierował go 1 czerwca 1946 roku do Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie, aby poskładał rygoroza. Świecenia kapłańskie dla diecezji warmińskiej otrzymał tam z rąk Księdza Biskupa Chełmińskiego dr. Kazimierza Józefa Kowalskiego w dniu 21 grudnia 1946 roku. Pracował jako wikariusz parafii św. Jakuba w Olsztynie 1947–1948, proboszcz parafii Rychnowo 1948–1952 i parafii Miłki 1952–1978.

W dniu 19 czerwca 1978 roku został przeniesiony na emeryturę, którą spędzał w Kętrzynie. Z chwilą powołania do życia Kętrzyńskiej Kapituły Kolegiackiej otrzymał jej rzeczywistą kanonię 7 czerwca 1992 roku.

Zmarł w Kętrzynie 22 kwietnia 1997 roku.

Fundacja Pochówek i Pamięć ALUMN SEMINARIUM WILEŃSKIEGO JAN BOHDANOWICZ
Fundacja Pochówek i Pamięć ALUMN SEMINARIUM WILEŃSKIEGO JAN BOHDANOWICZ

KĘTRZYN, POLSKA- miejsce Ostatniego Spoczynku Księdza Prałata JANA BOHDANOWICZA