Fundacja Pochówek i Pamięć

KSIĄDZ WIKARIUSZ JÓZEF WOŹNY

image

KSIĄDZ WIKARIUSZ JÓZEF WOŹNY

10. III. 1898r. – 13. V. 1965r.

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął 6 VI 1925 r. z rąk bp. J. Matulewicza w katedrze wileńskiej

Ksiądz wikariusz – JÓZEF WOŹNY posługę duszpasterską w Podbrzeziu pełnił w roku 1925.

– w grudniu 1944 r.-aresztowany – Woropajewo

– więziony na Ofiarnej w Wilnie.

– zwolniony w 1945.

– w 1946 wyjeżdża do Polski na Ziemie Odzyskane

1. POSŁUGA DUSZPASZTRERSKA W NASTĘPUJĄCYCH PARAFIACH:

Jako wikariusz:

– 1 VIII – 3 X 1925- Krzemienica

– 4 X 1925- 1926 – PODBRZEZIE

– IX 1926 – 1927 – Głębokie, Rakowo

– 1927 – 1929 – Wszystkich Świętych w Wilnie

– od 22 III 1929 – prefekt szkół w Jałówce w dek.Brzostowica

Jako proboszcz:

– 1931- 20 XI 1933 – Jałówka

– 21. XI 1933 – 30 IV 1935 – Dokszyce

– 1 V 1935 – VI 1936 – Olkowicze w dekanacie Wilejka

– od 8 VI 1938 – Hruzdowo w dekanacie nadwilejskim

– w 1943 – 1944 – Woropajewo

Wyjeżdża do Polski na Ziemie Odzyskane w 1946

– 11 V 1946 – Łubowo powiat Szczecinek

– 15 VII 1947 – Konradowo dekanat Wschowa

Emerytura, mieszka we Wschowie

UMIERA – 13 V 1965r.

Pochowany we Wschowie

2. DRUKOWANE ŹRÓDŁA przedstawiaące drogękapłaństwa i życia Księdza Józefa WOŹNEGO.

A. MARYROLOGIA DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI WILEŃSKIEJ 1939-1945, wydanie II 2020r.

AUTOR KS. TADEUSZ KRAHEL

….,,Urodził się 10 III 1898 we wsi Bujwiczo w parafii Szczuczyn Lidzki, w rodzinie Andrzeja i Konstancji z Soroków…W lipcu 1918 przyjechał do Wilna, uczył się w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Po uzyskaniu matury wstąpił w 1921 r. DoSeminarium Duchownego w WILNIE. Jednocześnie studiował na Wydziale Teologicznym USB. Święcenia kapłańskie przyjął 6 VI 1925 r. Z rąk bp. J. Matulewicza w katedrze wileńskiej”…

… ,,Po spaleniu w 1943 r. Przez Niemców kościoła wraz z całym Hruzdowem i okolicznymi wioskami, ks. Woźny przeszedł do Woropajewa”…,, na początku roku 1945 został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Wilnie( przy ulicy Ofiernej) z grupą Polaków z Woropajewa.

Zwolnony w 1945 lub na początku 1946.,,..”wyjechał na Ziemie Odzyskane.”..

…,,7 XI 1956 doznał paraliżu.

Na emeryturze zamieszkał we Wschowie.

13 V 1965 zmarł.”

( tamże. str. 460, 700, 723)

3. INTERNETOWE źródła i linki dotyczące drogi pracy duszpasterskiej życia Księdza Józefa WOŹNEGO.

https://www.radzima.net/pl/miejsce/bujwicze.html

wieś Bujwicze na mapie

Przynależność administracyjna

Główna

2017

obwód grodzieński

rejon szczuczyński

sielsowiet Szczuczyn

Bujwicze, wieś

Bujwicze – wieś w rejonie szczuczyńskim obwodu grodzieńskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
– współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Bujwicze na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych


– przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
parafia katolicka, do której należał(a) wieś Bujwicze na początku XX wieku

https://www.diecezja.zgora.pl/parafia,840.konradowo,sw-jakuba-apostola.html

Parafia św. Jakuba Apostoła w Konradowie

Parafia
pw. św. Jakuba Apostoła
w Konradowie


kościół parafialny
Państwo Polska
SiedzibaKonradowo
AdresKonradowo 50, 67-400 Wschowa
Wyznaniekatolickie
Kościółrzymskokatolicki
Diecezjazielonogórsko-gorzowska
DekanatWschowa
Kościół parafialnyKościół św. Jakuba Apostoła w Konradowie
FilieKościół pw. Bł.Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach
Proboszczks. kan. Sławomir Kukla (od 01.08.2016)
Wezwanieśw. Jakuba Apostoła
Wspomnienie liturgiczne święto św. Jakuba Apostoła
Parafia św. Jakuba Apostoła w Konradowie – parafia rzymskokatolicka, terytorialnie i administracyjnie należąca do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, do dekanatu Wschowa. W parafii posługują księża diecezjalni[1]. TERYTORIUM PARAFII Konradowo, Kandlewo, Małe Drzewce, Nowe Drzewce, Stare Drzewce

WSCHOWA.

Miejsce spoczynku księdza JÓZEFA WOŹNEGO

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ JÓZEF WOŹNY