Fundacja Pochówek i Pamięć

KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

image-6

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął w 1911 roku

Ksiądz proboszcz – STANISŁAW KUDEREWSKI posługę kapłańską w Podbrzeziu pełnił w latach 5 VII 1929 – 24 II 37.

ZAKOŃCZYŁ BUDOWĘ KOŚCIOŁA W PODBRZEZIU, TRWAJĄCĄ OD 1905, KTÓREGO KONSEKRACJA ODBYŁA SIĘ 8 WRZEŚNIA 1930 ROKU.

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

KOŚCIOŁA pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego

– 21 XII 1950 roku aresztowany

– 1950 -1955 więzienia i łagry sowieckie

– w Bobrujsku, Mohylewie, Sibłagu, Mariańsku w obwodzie kemerowskim, Susłowie, Michałówce.
POSŁUGA DUSZPASZTRERSKA W PARAFIACH:

– 1911 – 1918 – Turgiele (wikariusz),

– 1918 – 1919 -Żodziszki (proboszcz),
– 1919 – 1929 – Daniuszew, dekanat Świr (proboszcz),
– 5 VII 1929 – 24 II 1937 – PODBRZEZIE (proboszcz),

– 23 III 1937-21 XII 1950 – Słobódka k.Brasławia,

– 1955-1956 r. parafia wMołodecznie, w Słobódce

UMIERA 18 V 1960r.

1. DRUKOWANE ŹRÓDŁA przedstawiające drogę kapłaństwa i życia

Księdza Stanisława KUDEREWSKIEGO

A.MARYROLOGIA DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI WILEŃSKIEJ 1939-1945,wydanie II 2020r.

AUTOR KS. TADEUSZ KRAHEL

….,,Ks. Stanisław Kuderewski , syn Michała, urodził się w 26.VII.1888 roku we wsi Kuderewszczyzna w tamtym czasie parafia Dąbrowa  k/Sokółki.
Na dzień dzisiejszy to jest parafia Zwierzyniec Wielki dekanat Dąbrowa Białostocka woj. Podlaskie….święcenia kapłańskie uzyskał w 1911 roku…”

…,,ARESZTOWANY 21 GRUDNIA 1950 , SKAZANY NA 25 LT ŁAGRÓW. Więzień łagrów przejściowych w BOBRUJSKU, MOHYLEWIE, potem w SIBŁAGU, MARIAŃSKU w obwodzie kemerowskim, w SUSŁOWIE i MICHAŁÓWCE”…

, …,,ZWOLNIONY POD KONIEC 1955”..

po zesłaniu ok. 1955-1956 r. w Mołodecznie, później w Słobódce, mieszkał u SS. Eucharystek aż do śmierci. Opiekowały się Nim. Zmarł 18. V. 1960r.

( tamże -str.705- 716)

2. INTERNETOWE ŹRÓDŁA przedstawiające drogę kapłaństwa i życia

Księdza Stanisława KUDEREWSKIEGO

https://ave-maria.by/i/36-191/1284-yak-svechka-na-altaryhttps://ave-maria.by/i/36-191/1284-yak-svechka-na-altary

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

Як свечка на алтары

28.02.2011|№ 1-2 (190-191) 2011|Ірына Жарнасек

Станіслаў Кудэрэўскі

Святар (1888 — 1960

Рубрыку вядзе Ірына Жарнасек Kolumna prowadzi Irina Zhernosek. TŁUMACZENIE z języka białoruskiego, powyższy link

Stanisław Kuderewski Kapłan (1888-1960)

W kościele Najświętszego Serca Jezusowego we wsi Słobódka na brasławii starsi wierni jeszcze wiele lat później nie mogą zapomnieć o mroźnym grudniu 1950 roku. W przeddzień Bożego Narodzenia NKWD aresztowało na ich oczach księdza Stanisława Kuderewskiego. Ksiądz został zabrany prosto z konfesjonału, kilka minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Msza tego dnia w Słobódce nigdy się nie odbyła … Był już wtedy nie młody i chory, oskarżony o „antyradziecką agitację i propagandę” i skazany na 25 lat więzienia w stalinowskich obozach i 5 lat więzienia z konfiskatą mienia. Po regionie Brasławskim z jego pięknymi krajobrazami, 68-letni ksiądz miał doświadczyć silnych opadów śniegu w Mariinsku w regionie Kemerowo. Miał 39 lat służby Bogu i ludziom w kapłaństwie. Pięknie i z oddaniem służył

w różnych parafiach Litwy i Białorusi, a od 1937 roku przyjechał do Słobódki i zakochał się w tym regionie i jego mieszkańcach. W czasie wojny hitlerowcy aresztowali księdza i przetrzymywali go w więzieniu w Połocku. Następnie parafianie żarliwie modlili się o powrót swojego proboszcza. I czekałem. Odsiedział kolejne pięć lat przed nowym aresztowaniem. Niektórzy starsi wierzący wciąż pamiętają mądre, niespieszne instrukcje, które otrzymali od swojego księdza konfesjonału, pamiętając o radach, jak żyć dla nich w tym kontrowersyjnym świecie. Kiedy został ponownie zabrany, tym razem przez NKWD, a kościół przez chwilę był pusty, znowu się za niego modlili, wspierali go na wygnaniu. I … znów czekaliśmy na powrót naszego księdza! Jednak wrócił niepełnosprawny, z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Zostało mu tylko pięć lat życia na tym świecie … … Milczącym świadkiem trudnych losów kapłańskich księdza Stanisława Kuderewskiego jest konfesjonał w kościele w Słobodzie. Ten sam, od którego w szalonych latach pięćdziesiątych złe moce zabrały wiernego sługę Chrystusa. On, ten konfesjonał, nadal stoi w tym samym miejscu, w lewej nawie kościoła. Młody kapłan Siarhiej Surynowicz spowiada się teraz miejscowym wierzącym. Jakoś powiedział, że wierni po prostu nie zrozumieliby go, gdyby nagle usiadł w innym, a nie w tym konfesjonale …

ZDJĘCIA ze zbiorów prywatnych udostępnione dzięki uprzejmości właścicieli.

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

A. Rodziny mieszkającej w Podbrzeziu.

Poniższe zdjęcia wykonano z ORYGINAŁU monografii o historii i trwaniu wiary katolickiej w Parafii Podbrzezie. Za zgodą posiadacza zamieszczam.

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI
Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

ZDJĘCIA ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH

Udostępnia Kazimierz Kuderewski, syn Stanisława.

Stanisław to syn brata rodzonego księdza – Jana Kuderwskiego.

Ksiądz Stanisław Kuderewski po powrocie z łagrów.

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI
Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

ODRĘCZNY OPIS sporządzony przez Kuderewskiego Kazimierza, syna Stanisława. Stanisław był bratankiem Księdza Stanisława Kuderewskiego i mieszkał w Podbrzeziu. Uczęszczał też do tamtejszej szkoły.

Szkoły Powszechnej im. Świętego Stanisława Kostki w Podbrzeziu

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

Dom Rodzinny KUDEREWSKICH- KUDEREWSZCZYNA- POLSKA

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ PROBOSZCZ STANISŁAW KUDEREWSKI

Miejsce WIECZNEGO SPOCZYNKU DZIEKANA STANISŁAWA KUDEREWSKIEGO- SŁOBÓTKA – BIAŁORUŚ.