Fundacja Pochówek i Pamięć

CZĘŚĆ III BIOGRAM RODZINY JELEŃSKICH Z GLINCISZEK RODZINY ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH

chrystus JEL.

Wilno, Glinciszki, Podbrzezie, Annowil, Kowszadoła, Szrubiszki, Sprejnie…

… i Rodzina JELEŃSKICH.

Jakiż to związek? Przeczytaj proszę i dodaj lub ujmij…

A TERAZ – SPÓJRZMY CO PRZEDSTAWIA GENEALOGIA I INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE?

Połączenie informacji Potomków Jeleńskich wraz ze źródłami internetowymi- stanowi OBRAZ jak połączenia rodzinne skupiały się w obrębie gminy i parafii PODBRZEZIE:

http://www.sejm-wielki.pl/b/8.679.150

https://geneteka.genealodzy.pl/

Przy ukazaniu źródeł deportacji, aresztowań posługuję się również stroną IPN i na wzór Polskiego Indeksu Represjonowanych- litewską stroną, opublikowaną w 2020 roku.

JÓZEF ZYGMUNT KAZIMIERZ JELEŃSKI(1868-1922) w związku małżeńskim z

MARIA KOŃCZA(1876-1941) , która zmarła na zesłaniu – Kazachstan, mieli dzieci:

  • MARIA Jeleńska (1902-1982),mąż Karol Erdman(1892- 1952)-syn Wacława Erdmana i Marii Szwoinickiej, mieszkali ANOWIL k. Podbrzezia.

Karol Erdman wraz z synem Czesławem należeli do AK- II Brygada Wileńska.

  • KAZIMIERZ Jeleński(1903- 1943)- ostatni właściciel Glinciszek, żona Helena Mohl
  • GABRIELA Jeleńska (1905-1992), mąż Bogusław Zaleski
  • PAWEŁ Jeleński(1907-1923), tragicznie zdarzenie, utonął w Jeziorze Mussa.
  • TERESA Jeleńska (1910-
  • JADWIGA Jeleńska (1916-2010),zesłana z dziećmi do Kazachstanu, umiera w Brazylii, mąż Andrzej Mielżyński. Mają dzieci: MARIA GABRIELA Mielżyńska ur 1938, zesłana do Kazachstanu SEWERYN Mielżyński (1938- 1941), umiera na zesłaniu w Kazachstanie IZA Mielżyńska (1940-1942), umiera na zesłaniu w Kazachstanie

JÓZEF ZYGMUNT KAZIMIERZ JELEŃSKI(1868-1922) syn Kazimierza Ignacego Marcina JELEŃSKIEGO i Marii Borzęckiej, miał rodzeństwo, w tym dwie siostry, siostrzenicę z 5 dzieci jako represjonowane :

  • MARIA Jeleńska MIECZYSŁAWOWA (1853-1941), zamężna za MIECZESŁAWEM FRANCISZKIEM JELEŃSKIM z Glinciszek(1834-1902). .Aresztowana 15.VI.1941 i depotrowana , umiera 26.X.1941 w Bucharze,Uzbekistan, w wieku 88 lat.
64531MarijaJelanska1853Vilniaustremtis1941
Nazwisko:Jeleńska
Imię:Maria
Imię ojca:Kazimierz
Data urodzenia:1854
 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej. r m d r m d 1 Deportacja 1941 6 Litewska SRR Wilno Wilno 2 Zesłanie 1941
LP opis źródła sygnatura 1. Spis osób represjonowanych na Litwie w ramach akcji NKWD-NKGB 14-22 czerwca 1941, opracowany przez komisję litewsko-niemiecką w 1942 roku, przekazany przez Romualda Gieczewskiego z Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W20). IV/W2 /136/15 2. Kolekcja akt rodzin polskich deportowanych z Litwy w l. 1941-1952 (Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Litewskich, sygn. VIII.808) – numer teczki CAW-LD -63.19 3. Karty ewidencyjne w kartotece rodzin deportowanych z Litwy w l. 1941-1952 (Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Litewskich, sygn. VIII.808) KE 4. Teczki rodzin deportowanych z Litwy w l. 1939-1952, Litewskie Archiwum Specjalne w Wilnie – numer teczki LAS -7105,6
  • TERESA PETRONELA MARIA Jeleńska(1859- 1941), mąż DYMITR DASZKIEWICZ z Wojczyzny, pow. Grodzieński. Aresztowana 15.VI. 1941 i depotrowana, umiera 1.XII. 1941 również w Bucharze, Uzbekistan , w wieku 82 lat.

http://lietuviaisibire.lt/lt/represuotieji/page:703

35142TeresėDaškevič1860Vilniaustremtis1941
Nazwisko:Michalska
Imię:Maria
Imię ojca:Dymitr
Data urodzenia:1898
 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej. r m d r m d 1 Deportacja 1941 6 Litewska SRR 2 Zesłanie 1941

Roczniki podane przez rodzinę w wielu przypadkach mają rozbieżność. Tak może być.

  • Dlaczego tyle osób w jednym czasie? Łączyło Ich pokrewieństwo, jeden adres. Jakie miał zamiary okupant sowiecki to wiadomo. Rodzina podaje, że TERESA DASZKIEWICZ przebywała u siostry MARII JELEŃSKIEJ w Wilnie gdy nastąpiły aresztowania. Mieszkała również tam w tym czasie córka TERESY- ELEONORA MICHALSKA z dziećmi.

TRAGICZNY LOS wojenny represje sowieckie dotkliwie dotykają rodzinę JELEŃSKICH.

UMIERA :

MARIA JELEŃSKA żona JÓZEFA z dwójką wnucząt w Kazachstanie i Jej dwie szwagierki:

W sumie cztery dorosłe osoby i dwoje dzieci.

To jeszcze nie koniec nieszczęść Rodziny Jeleńskich….

Ale o tym w następnej częśći….