Fundacja Pochówek i Pamięć

Historia z historii Parafii Podbrzezie (cz.2)

strona do tła z HISTORII)

CZĘŚĆ DRUGA

…,,Niechaj teraźniejsze młode pokolenie Podbrzezia nie zapomni nigdy o tych wszystkich ludziach, zachowa ich imiona

….,, 1522 roku pierwszy drewniany kościółek Podbrzeski(,,Podbrzeziański”) opisał pobieżnie ks. Prałat Alninns, ale, niestety, samo to opisanie nie zachowało się do naszych czasów…W spisie kościołów na Synodzie ks. Biskupa Wileńskiego Sapiehy(1666-1671) kościół w Podbrzeziu wskazany jest w Dziekanacie Wileńskim….W 1700 roku w maj. Glinciszki przez ich ówczesnego właściciela Stankiewicza ufundowany został Kościółek-kaplica i mały klasztorek, w którym osiedli O.O. Dominikanie…W roku 1744 -tym znaczą się już w Dziekanacie Wileńskim kościoły w Podbrzeziu i Glinciszkach.( str.6 i 7)

…,,W 1759 roku staraniem i kosztem plebana ks. Tomasza Dobora(Dowbira) i parafian pobudowany został w Podbrzeziu nowy drewniany kościół…. W 1789 roku kosztem nowych kollatorów Jelenskich i staraniem nowego plebana ks. Józefa-Konstantyna Bogusławskiego kościół w Podbrzeziu został został odrestaurowany. W 1793 roku Podkomorzy Mozyrski Antoni Jeleński z żoną Antoniną zbudowali w Podbrzeziu nowy kościół… Na koniec 1860 roku pleban Podbrzeski ks. Onufry Buyko z ofiar dobrowolnych pobudoał w Podbrzeziu nowy kościół…. Ten kościół był ostatnim , zbudowany, w Podbrzeziu przed tragedią parafji w 1866 roku , i on właśnie został zabrany na cerkiew i następnie spalił się w 1884 roku….Kościół Podbrzeski miewał nie jednego kollatora(z rodziną). Tak wiadomem jest, iż w 1791 kollatorami koś.cioła stali

się także i Pisankowie z maj. Kawszadoła….Szambelan Wereszczyński , właściciel maj. Podbrzeź…”(str8-9)

,,od skasowania parafji w 1866 roku do formowania się i powstania nowej po 1907”roku...( str. 17)

,,Mniej-więcej w latach 1864- 1868-tymr., kiedy rząd carski prowadził bezwzględną i intensywną akcję rusyfikatorską…pafja Podbrzeska doznała wówczas najbardziej tragicznych, nigdzie nie spotykanych przeżyć, które które w rozmaitych odmianach trwały przez całych lat czterdzieści…”(str. 21)

,,W 1866 roku ks. Strzelecki( Jan- przypomnienie autorki postu)po kryjomu od parafjan , po uprzednim porozumieniu się z władzami rosyjskiemi, przyjął prawosławie i, za zgodą Synodu prawosławnego , przez Metropolitę prawosławnego został wyświęcony na ,,popa”, otrzymując imie ,,Joanna”….(str.22)

CIĄG DALSZY NASTĄPI.

Pismo zachowane oryginalne- przypomnienie autorki postu.