Fundacja Pochówek i Pamięć

Historia z historii Parafii Podbrzezie (cz. 4)

strona do tła z HISTORII)

CZĘŚĆ CZWARTA…

…,,Niechaj teraźniejsze młode pokolenie Podbrzezia nie zapomni nigdy o tych wszystkich ludziach, zachowa ich imiona

,,od skasowania parafji w 1866 roku do formowania się i powstania nowej po 1907”roku...( str. 17)

Przypadające 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego, to zgodnie z decyzją Jana Pawła II od 1997 r. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

POZNAJMY, PRZYPOMNIJMY I WSPOMNIJMY DUCHOWIEŃSTWO-pełniące posługę w Parafii Podbrzezie

w rysie historycznym według wspomnianej monografii.

”dotyczących przeszłości parafji Podbrzeskiej dokumentów treści niejako historycznej…niemea obecnie możności ustalić dokładnie imiona i nazwiska tych wszystkich KAPŁANÓW, którzy jako plebanowie…i wikariusze…przez cztery prawie stulecia, od 1501-go do 1866 roku , na terenie parafji Podbrzeskiej byli duchownemi kierownikami kilku pokoleń ludzi.”’…(str.17).

…,,Oprócz stałych administratorów kościóla, których nazwiska częściowo sie zachowały, a także odwiedzających i wizytujących parafję Dziekanw i delegatów Kurii Biskuiej, pociech religijnych i Św. Św. Sakramentów parafjanom podbrzeskim udzielali także i upoważnieni do tego mający odpowiednie święcenia kapłańskie różni zakonnicy.”(str.18)

…,,O początkach egzystencji i formowania się parafji (PODBRZEZIE- przy. Autorki) dawne kroniki podają iż…w roku 1501- ym…jego stałym administratorem mianowany altarzysta z Mejszagoły ks. PIOTR(nazwisko niewiadome”… (str. 4)

…”Wiadomo jest, iż od 1650 roku na terenie parafji Podbrzeskiej…duszpasterską misyjną pracę zaczęli pierwsi prowadzić KANONICY REGULARNI OD POKUTY, którzy nie mieli zapewne swojej świątyni…w 1700 osiedlili się O.O. DOMINIKANIE…w Glinciszkach”…( str. 6)…,,w 1774 roku zrzekli się kościoła i klasztoru na rzecz KANONIKÓW REGULARNYCH OD POKUTY, którzy pozostawali…od 1775 do 1810 roku, kiedy ich miejsce zajęli O.O. MISJONARZE’’…(str.7)

…,, W metrykach chrzestnych kościoła Podbrzeskiego znaczą się udzielajacy chrztu św.: w 1782 roku- proboszcz Glinciski ks. STANISŁAW ANZULEWICZ,, w roku 1793…wikariusz ks. PIOTR ŻYTKIEWICZ, w 1829 r. proboszcz …ks.MATEUSZ SNARSKI…pracę nieśli częściowo i czasowo przejezdni zakonnicy-O.O. KARMELICI i TRYNITARZE- PATRYCY BARTOSZEWICZ, MICHAŁ PERTANOWSKI, CYRYL NOWICKI, AUGUSTYN GILEWICZ, ALOJZY WUIŃSKI, BRUNO BIERNACKI, ELJASZ MICKIEWICZ, EUSTACHY RYMKIEWICZ, RAFAŁ GRODZICKI…

przez długi szereg lat w XVI i XVII stuleciu…brak wiadomości…tylko…(1671) zachowało się nazwisko parocha ks. JANA TOŁWIŃSKIEGO…w XVIII stuleciu znaczą się jako proboszczowie i wikariuszowie Podbrzeziańscy ks.: MICHAŁ JUNICKI, ANTONI PACEWICZ, WINCENTY BIELIKIEWICZ, FELIKS JURGUTOWICZ, TOMASZ-JÓZEF DOWBOR(DOBOR), ANTONI PAKUŁOWICZ, LEON JAKUTOWICZ, ANTONI SZŁAJEWSKI, ALEKSANDER BUJWID, PIOTR PUCIŁOWSKI, ANTONI BYCZKOWSKI, ANDZREJ DACZKOWSKI, PAWEŁ TRZECIAK, PIOTR CHOCIŁOWSKI, DOMINIK URBANOWICZ, MICHAŁ LORKOWSKI, LUDWIK DALEWICZ, FRANCISZEK SIDOROWICZ, HIERONIM RUTKOWSKI, WINCENTY KURKLIŃSKI, EUZEBIUSZ ZAMBRZYCKI, WINCENTY PASZKIEWICZ, KONSTANTY BOGUSŁAWSKI, JAN ERDMAN, TADEUSZ CZRPULEWICZ….

…W stuleciu XIX-m do 1861 r…znaczą się…ks.ks. JÓZEF- KONSTANTY BOGUSŁAWSKI, DOMINIK JACKIEWICZ, ANTONI ŚLIWOWSKI, JAKÓB CZAPOWICZ, FRANCISZEK BUTKIEWICZ, EDWARD ANDRUSZKIEWICZ, PIOTR BANIEWICZ, JOACHIM KISIELEWICZ, MICHAŁ WALEWICZ, EDWARD MURASZKO, FILIP TOMSZEWICZ, ADELBERT SURBLEWICZ, LAURENCJUSZ DROZDOWSKI, ks. JÓZEF WASILKIEWICZ, ks. BONIFACY PISANKO, ks. AUGUSTYN BALCEWICZ, ks. JULIAN URBANOWICZ, JÓZEF PASZKIEWICZ, MIKOŁAJ SINIEWICZ, WŁADYSŁAW RUTKOWSKI, DOMINIK KRASSOWSKI, IZYDOR STANKIEWICZ, MICHAŁ KWIATKOWSKI, FRANCISZEK WICEWICZ, JAN KULESZA, MAMERT DOBSZEWICZ…Ostanimi z kapłanów, przed tragedją 1866 r. ( i przed Strzeleckim) byli: ks. Dziekan i proboszcz ONUFRY BUYKO i ks. KAZIMIERZ SAJKOWSKI, wikariusz …”( str. 18, 19, 20).

…,,Proboszczem(plebanem) parafji Podbrzeskiej od 30 -go listopada 1862(po śmierci ks. Bujki) był ks. JAN STRZELECKI…niezasługującego na tę nazwę kapłana…w 1866 roku…pokryjomo od parafjan, przyjął prawosławie…otrzymując imię ,,Joanna”…”( str. 21, 22).

…,,w 1905 r. byli parafjanie parafji Podbrzeskiej mogli oficjalnie po czterdziestu latach stac się znowu katolikami(patrz poprzednie częśći), datuje się ich gorączkowa wszechstronna organizacyjna i wykonawcza praca…budowy(pozwolonej)nowego kościoła i wznowienia rozbitej ongiś parafji”…(str. 32, 33)

TYLE wspomniana monografia do roku 1905…

CIĄG DALSZY NASTĄPI.

Pismo zachowane oryginalne- przypomnienie autorki postu.