Fundacja Pochówek i Pamięć

Część I, Biogram rodziny Jeleńskich z Glinciszek, rodziny zesłańców syberyjskich

19.09- WSPOLNOTA 4 (2)
Fundacja Pochówek i Pamięć Część I, Biogram rodziny Jeleńskich z Glinciszek, rodziny zesłańców syberyjskich

Wilno, Glinciszki, Podbrzezie, Annowil, Kawszadoła, Sprejnie, Szrubiszki…

… i Rodzina JELEŃSKICH.

Jakiż to związek? Przeczytaj proszę i dodaj lub ujmij…

…,,granice nowej szczupłej biednej parafji( Pod Brzozami, poźniejszej Parafii Podbrzeskiej- przypomnienia autorki postu)…zaczęli otrzymywać …od fundatorów, ówczesnych właścicieli majętności ,,Glinciszki” Wojciecha i Elżbiety Iwaszkiewiczów, a także od właściciela grani

czącej majętności ,,Annewila”( Annowila) Wojciecha Talmanowicza…”( str. 5).

…,,Prawo t. zw. ,,prezentowanie plebanów” czyli kollatorstwo, od 1503 roku zachowali za sobą przez czas dłuższy Iwaszkiewiczowie z Glinciszek i Talmanowiczowie z Podbrzezia.”…( str. 6).

…,,W 1789 roku kosztem nowych kollatorów Jeleńskich”…

…,,W 1789 roku ks. Biskup Wileński swych praw kollacji, t.j. praw ,,prezentowania plebanów” odsąpił po pewnemi warunkami właścicielom maj. Glinciszki Podkomorzemu Mozyrskiemu Konstantemu-Ludwikowi i jego żonie Antoninie Jeleńskiej.”…(str.9).

…,, W 1793 roku Podkomorzy Mozyrski Antoni Jeleński z żoną z Hordziejewiczów Antoniną ”…(str.8)

…,,w 1906r…właściciele maj. Glinciszki Marja i Józef Jeleńscy ofiarowali z należącego do nich

i położonego przy miasteczku Podbrzezie…zaścianka Szelinka 22,5 dzisięcin ziemi, na której …pobudowany kościół, plebania i założony cmentarz…wybrano pod przewodnictwem Józefa Jeleńskiego Komitet(komitet budowy Kościoła w Podbrzeziu- przyp. autorki postu), do którego weszli Marja Jeleńska…objęła Sekretariat (srt. 34)

Tak opisuje powyżej zwiazek Rodziny Jeleńskich z Parafią Podbrzezie, jako jej mieszkańców- inż. Jan Olszewski w Szkicu Monograficznym PARAFJA PODBRZESKA.

,,Tygodnik Wileńszczyzny”, 25-31.08.2011, nr 571

http://www.wilnoteka.lt/artykul/pamiec-nie-zaginie

…,,Byłam zbyt mała , gdy z mamą i rodzeństwem-jako zesłańcy na Syberię-opuszczalismy Glinciszki, by wszystko pamietać”…,,opowiadała Mariela, która jako jedyna z trojga rodzeństwa- dzieci Jadwigi(z domu Jeleńskiej) i Andrzeja Mielżyńskiego przeżyła zesłanie.”…

Od autora postu-

Jeleńscy z Ginciszek, dzielili ten sam tragiczny los, czas represji ubiegłego stulecia. Cierpieli, płakali, głodowali, tęsknili i umierali na nieludzkiej ziemi- dotkniętych zniewoleniem tamtych

lat wbrew własnej woli.

Tymi słowami rozpoczyna się Zawierzenie przed obrazem Matki Boskiej Podbrzeskiej w ostatnią sobotę lipca każdego roku od 2018:

Matko nasza najmilsza, PODBRZESKA, wypraszaj u Swego Syna aby naszą dzisiejszą modlitwę usłyszał i swym Miłosierdziem objął wymienione przed Twym obliczem RODZINY:

JELEŃSKICH Z GLINCISZEK

  • MARIA Z DOMU KOŃCZA WDOWA PO JÓZEFIE, FUNDATORZE ZIEMI POD NASZ KOŚCIÓŁ
  • CÓRKAJADWIGA JELEŃSKA PO MĘŻU MIELŻYŃSKA Z TRÓJKĄ DZIECI
  1. MARIA GABRIELA – 2 LATA
  2. IZA –1 ROK
  3. SEWERYN – 1 MIESIĄC
  • MARIA KOŃCZA, SEWERYN , MARIA GABRIELA UMIERAJĄ W STEPACH KAZACHSTANU

Została odsłonięta tabliczka imienna upamiętniająca na Krzyżu Pamięci w Podbrzeziu w 2019 r. Obrazuje

zdjęcie.( przypomnienie autorki Postu)

ciąg dalszy na podstawie ww artykułu

…,,Po pierwszej wojnie , dobra majątkowe Jeleńskich w Tuczy zostały mocno ograbione. Marynia Jeleńska(z domu Kończa) wdowa po Józefie Jeleńskim wraz z szóstką dzieci przebywa w Glinciszkach. Jszcze do dzisiaj najstarsi mieszkańcy Glinciszek pamiętają urządzone przez panią domu kwietniki z piwoniami i różami, czy też wyjatkową odmianę bzu.”…Rodzeństwo Jeleńskich skazane było na trudny los. W pobliskim jeziorze utonął Paweł(w 1923- przyp. Autorki postu- W miejscu tego tragicznegowydarzenia nad brzegiem jeziotazostała wystawiona Figura Najswiętszego Serca Jezusowego, która przetrwała do lat 60.Xxwieku). ..

Przyp. Autorki postu- figura ta została odrestaurowana przez Potomków Jeleńskich i ustawiona

w parku przykościelnym, co obrazuje zdjęcie. Zwócona czołem w stronę kościoła i stawu przy ogrodzeniu.

…,,Osierocił ich ojciec Józef, w wieku 57 lat…jak wspominała Jadwiga, matka jej -Marynia- nigdy nie zdjęła po mężu żałoby, zawsze ubierała sie w czarne stroje. Wkrótce dzieci założyły własne rodziny- syn Kazimierz przejął Glinciszki, był ich ostatnim właścicielem…opuściła majątek w roku 1939.Kazimierz jako żołnierz AK dostał się do niewoli niemieckiej i zginął w Oświęcimiu…Jadwiga wraz z dziećmi( mąż był na froncie) oraz matką zostały zesłane do Kazachstanu. Tam czekały kolejne rozstania: w jednym roku umiera Marynia( maria, wdowa p Józefie Jeleńskim- przyp. Autorki postu), matka Jadwigi i jej córka Iza, w następnym- syn Seweryn. Jadwigę i jej córkę Marielę( Maria Gabriela- przyp. Autorki Postu) od śmierci uratowała amnestia ogłoszona w 1941 roku. Wtedy to Jadwiga udała sie do Teheranu do męża, który był w II korpusie armii Andersa.Zrobiła kurs pielęgniarki, buy zostać pielęgniarką przy Czerwonym Krzyżu…Gałąź Jeleńskich z Polski- po ostatnim właścicielu majątku Kazimierzu…oraz jego starszej siostry Marii( zamężnej z Erdmanem), właścicielki Anowila”…dziennikarka MARIA Przełomiec…, która obecnie jest autorką programu w Polskiej TV poświęconego tematyce krajów byłego ZSRR…”

CIĄG DALSZY NASTĄPI.

Pismo zachowane oryginalne- przypomnienie autorki postu.