Fundacja Pochówek i Pamięć

Historia z Historii ( część 7)

strona-do-tla-z-HISTORII-scaled-pij5ie4etryp1xul2gtoo2ti5lp42ae0mrf3zuxj0o

…,,W 1700 roku w maj. Glinciszki przez ich ówczesnego właściciela Stankiewicza Ufundowany został kościołek-kaplica i klasztorek, w którym osiedlili się O.O. Dominikanie…od 1775 do 1810 roku…uposażeni prze z ówczesnego właściciela maj. Glinciszki starostę Tuchowieckiego Ludwika Jeleńskiego. Kościół i klasztor w Glinciszkach ( KAPLICA NA CMENTARZU) ZOSTAŁY SKASOWANE PO PO POWSTANIU 1832ROKU)’’….(str.6,7) — Czyli to są lata, gdzie wiadomo, że istniał cmentarz w Glinciszkach, na tej górze- przypomnienie Autorki—
…,,Nakoniec w 1860 roku pleban Podbrzeski ks. Onufry Buyko z ofiar dobrowolnych pobudował w Podbrzeziu nowy kościół. … Ten Kościól był ostatnim, zbudowanym w Podbrzeziu przed tragedją parafji w 1866 roku, i on właśnie został zabrany na cerkiew i następnie spalił się w 1884 roku’’…(str.9).
…,, Od roku 1866-go dla ludności byłej parafji Podbrzeskiej nastał ciężki długoletni okres…zmarłych grzebano nieraz pokryjomo bez kapłana na starych cmentarzach wioskowych.’’…(str. 27)
…,,N a miejsce spalonego kościoła-cerkwi według projektu inżyniera -arcitekta pobudowaną została spiesznie w tymże roku 1884 nowa murowana cerkiew’’…(str. 31)
Cerkiew spłonęła w 1944 gdy przechodził front wojenny. W tym miejscu obecnie stoi budynek Starostwa. Wokół kościoła i cerkwi istniał cmentarz przykościelny i tak przypuszczam, że również ten co jest przy drodze na Anowil.
Obecnie w samym Podbrziu, oprócz tych cmentarzy powiązanych z prawosławiem istnieją
1 – nazywany ,,stary’’, po stronie kościoła – od chwili reaktywowania parafii Podbrzezie czyli od 1905roku
2- nazywany ,,stary ale nowy’’- po drugiej strony ulicy Wileńskiej
3- zupełnie nowy – po stronie kościoła, za ,,starym’’
4 – żydowski. Kiedy powstał? Warte zbadania.
CIĄG DALSZY NASTĄPI.
Pismo zachowane oryginalne- przypomnienie autorki postu.

Fundacja Pochówek i Pamięć Historia z Historii ( część 7)