Fundacja Pochówek i Pamięć

Przygotowania do upamiętnienia represjonowanych w 2022 roku

aaa-LAGIERNICY-PIERWSZE-TABLICZKI-2019

NIE LĘKAJMY SIĘ zachować i utrwalić pamięć o naszych Przodkach. Planowanych do upamiętnienia na ten rok jest 10 Rodzin zesłańców i 15 łagierników wywodzących się z Parafii i Gminy Podbrzezie.

Maj, czas intensywnych przygotowań do czwartej Rocznicy poświęcenia Krzyża Pamięci w Podbrzeziu… 30 LIPCA 2022, GODZINA 12- czasu litewskiego.

Dziękuję pierwszym donatorom za darowiznę wpłaconą na konto 78 1020 3541 0000 5802 0346 4971

A są to : Krystyna i Irena G.- każdego roku pamiętają, Stanisława M., Krystyna M., Tomasz S.

Dziękuję Bardzo TYM, którzy pomagają w poszukiwaniach Rodzin – urzędnikom, administratorom, osobom prywatnym…

Mam nadzieję i ufność w Waszą dobrą wolę , zainteresowanie i dalsze zaangażowanie w upamiętnienie osób represjonowanych i umocowanie pamięci o NICH w Krzyżu i Modlitwie.

Zdjęcia przedstawiają stronę boczną Krzyża Pamięci z odsłoniętymi tabliczkami łagierników w roku 2021. Cztery pierwsze od góry to osoby duchowne związane z Parafią, oraz pierwsze cztery tabliczki z roku 2019.