Fundacja Pochówek i Pamięć

Cmentarz KOWSZADOŁA

IMG_20220606_165640

PILNA PROŚBA, PILNE DZIAŁANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE…

PODBRZEZIE – KOWSZADOŁA – POLSKA

30 lipca w Podbrzeziu odbędzie się 4 Rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci…

Dla Gminy i Parafii to uroczystość religijno-patriotyczna…

Zamiarem Fundacji jest jednoczesne połączenie tego dnia z ustawieniem i poświęceniem Krzyża na cmentarzu w KOWSZADOLE.

W tym roku będzie odsłoniętych SIEDEM tabliczek osób represjonowanych a związanych z tą miejscowością…

ZWRACAM SIĘ do Was POTOMKOWIE, MIESZKAŃCY OBU NASZYCH MAŁYCH OJCZYZN o darowiznę na ten cel…

78 1028 3541 0000 5802 0346 4971

www.pochowekipamiec.pl

Starostwo, Wspólnota Lokalna Okolic Podbrzezie- Glinciszki, Parafia – starają się w miarę swych możliwości. Odnowiono grób Rotmistrza AK- śp. Wacława MOTAK, postawiono ogrodzenie, w toku są działanie mające na celu nadanie nazwy ulicy im. Rodziny Pisanko.

To właściciele Kowszadoły, Piłajciszek i Szrubiszek. Wszyscy powiązani więzami krwi…Jeleńscy, Erdmanowie, Masłowscy, Syrwidowie i jako mieszkańcy…Baczule…

To na tym cmentarzu spoczywają, chociaż już tylko parę grobów się zachowało… To i na tym cmentarzu w Oktawę Wszystkich Świętych, tradycję, którą wprowadził śp. Ksiądz Marek Gładki- modlono się za zmarłych …przy krzyżu , którego brak na tym cmentarzu…

Bądźmy i my współtwórcami obecnej historii lokalnej tak bardzo związanej z naszą przeszłością…

ZACHOWAJMY, NIE ZAPOMINAJMY…

BOŻE,

WIERZYLI W CIEBIE

W KAŻDYM DNIU CIERPIENIA,

OBDARZ ICH ŁASKĄ

WIECZNEGO ZBAWIENIA…