Fundacja Pochówek i Pamięć

TO JUŻ ZA 5 TYGODNI – 30 LIPCA. GODZ 12 , PODBRZZEZIE, LITWA…

II ROCZNICA 2020- KS. KRAHEL W ZADUMIE

Czwarta rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci…pamięci mieszkańców zesłanych, więzionych…

Sybiracy, Potomkowie Ziemi Wileńskiej i nie tylko…

Piszecie, bronicie, obiecujecie, macie nadzieję w przetrwanie pamięci o Golgocie Wschodu… pamięci o Sybirakach…

78 1020 3541 0000 5802 0346 4971 z dopiskiem w tytule – DAROWIZNA

Aby Ich upamiętnić potrzebne jest Wasze, szczere i pilne wsparcie – www.pochowekipamiec.pl

Nie zamykajcie się więc na pomoc tym co chcą utrwalać. Bez wsparcia finansowego nie jest to możliwe. Słowa są piękne ale czyny idący za słowem dają namacalny i trwały efekt.

To właśnie FUNDACJA POCHÓWEK I PAMIĘĆ w swych założeniach dąży do upamiętnienia represjonowanych w miejscach Ich urodzenia, przywrócenia Ich historii lokalnej, aby i żyjący Tam, mogli uczestniczyć w modlitwie i upamiętnieniu, aby mogli przypomnieć, poznać i utrwalić los swoich ANTENATÓW.

Dotychczasowym DARCZYŃCOM serdeczne Bóg zapłać…