Fundacja Pochówek i Pamięć

Wrześniowy tydzień w Podbrzeziu

17

Światowy Dzień Sybiraka przypada w dniu 17 września.

W tym roku w ten dzień, w sobotę przychodzili indywidualnie Potomkowie i pamietający o represjonowanych mieszkańcach Parafii. Zesłańcach, łagiernikach, więźniach politycznych…

W niedzielę natomiast podczas Mszy Świętej Było wspomnienie w Ich intencji. Po Mszy parafianie udali się na cmentarz, pod Krzyż Pamięci. Tam zapalono światełka pamięci, jeszcze raz odprawiono krótka modlitwę.

Obecny pobyt w Parafii Podbrzezie wiązał się w znacznej mierze z realizacją projektów partnerskich, które realizuje Fundacja Pochówek i Pamięć wraz z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Minął czas urlopów, dożynek i wielu innych uroczystości gminnych, tak więc teraz wspólnie można było działać.

W pierwszym rzędzie trwały prace do ustawienia krzyża na cmentarzu ,,na Anowil’’. Trzeba było wykonać bazę, prace ziemne, następnie przewieść z warsztatu stolarskiego, na przygotowane miejsce. Ustawić, umocować.

Wymagało to zaangażowania wielu osób, serdecznie za to WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ.

W miedzy czasie wykonano paru ,,odkryć’’ na tym cmentarzyku. Kolejne dwa miejsca pochówku. Jedno z roku 1886 i z roku 1952…Możliwe, że wiele jeszcze skrywa ziemia tajemnic, wszak to najstarszy cmentarz w tej parafii.

Fachowcy, kamieniarze, rozpoczęli pierwsze prace ziemne przy odnawianiu grobów. Da Bóg, że już bez większych problemów i niespodzianek…

Każdego dnia przeprowadzane wyjazdy i rozmowy pozwoliły uzupełnić materiały poszukiwawcze miejsc pochówku, osób represjonowanych. Lista łagierników poszerza się a i liczba pochowanych w Podbrzeziu wzrasta.

Odwiedziłam wszystkie groby łagierników na Starym i Staro-Nowym cmentarzu. Są zadbane w większości…

Miłym zaskoczeniem był moment, gdy pokazano mi figurkę z Krzyża ustawionego w latach 1905- 1910 w Sprejniach…jak i miejsce upamiętnienia NIEISTNIEJĄCEGO cmentarza w Sklewściach.

Szerszą treść przedstawiają linki i strony:

https://www.facebook.com/janina.starowieyska.3/

https://www.facebook.com/pochowekipamiec