Fundacja Pochówek i Pamięć

KOLEJNY WYJAZD, A PIERWSZY PAŹDZIERNIKOWY. PODBRZEZIE, LITWA.

PIERTOW-1-1

Czas przedstawić postępy w realizacji projektów partnerskich, liczę ,że jest już półmetek…

Zaplanowany krzyż na cmentarzu ,,NA ANOWIL’’ ustawiony.

To złożony proces – zacementowane w ziemi uchwyty trzymające krzyż dołem, a wcześniej trzeba było je zespawać, wykonany krzyż w stolarni (transport i ustawienie w jednym z wcześniejszych postów) USTAWIONY w tych prawidłach. Postument wyłożony wokół krzyża , dogodne dojście wykonano. Schodki betonowe, wylewane. Bramka w ogrodzeniu również zrobiona w odpowiednim miejscu. Równocześnie zaimpregnowano drewno krzyża, Mekę Pańską(Pasyjkę)wraz z górną osłonką zamocowano.

To były czynności po stronie LITEWSKIEJ, a po POLSKIEJ stronie to wykonanie już tylko napisów na tablicy kamiennej, dowiezienie do Podbrzezia i umocowania jej tymże postumencie…

Taką samą tablicę kamienną, jako drugą, będzie równocześnie ustawiona przy krzyżu, który już istnieje od paru lat przed budynkiem gminy.

Obie te tablice świadczyć będę o minionej historii lokalnej jako element naszego wspólnego dziedzictwa. O istniejących miejscach pochówku naszych Przodków, żyjących obok siebie kultur i narodowości. Tak i dzisiaj wspólnie pamiętajmy.

Z drugiego projektu zaplanowane uroczystości upamiętniające osoby represjonowane wywodzące się z Gminy i Parafii Podbrzezie jua się odbyło w ostatnią sobotę lipca. Materiały udostępnione.

Równocześnie z tablicami wyżej wspomnianymi zostaną przywiezione części kamienne z Polski jako element ścianki, która będzie umocowana przy Krzyżu Pamięci na lokalnym cmentarzu. Części drewniane tego nowego elementu są już wykonane, na Litwie.

Zaplanowane i ujęte pomniki, groby do odnowy, restauracji to najtrudniejszy element projektu ze względu na trudności wszelkiego rodzaju z fachowcami.

Pierwsze prace są zaczęte, ale to daleka droga do zakończenia. Wzrost cen, bardzo zmienna pogoda w tym roku, obłożenie pracą zaplanowaną jeszcze w tamtym roku a czego ja nie mogłam uczynić- to są elementy bardzo niekorzystne w realizacji postawionych celów.

Ale jest nadzieja, jest szansa, że listopad pozwoli na dokończenie…

Jedno mogę stwierdzić, przy wielkiej pomocy Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie’’, Starostwa podbrzeskiego, fachowców jak i osób prywatnych – uratowaliśmy wspólnie cmentarz Na Anowil przed ,,zniknięciem’’. Były groby dwa z krzyżem katolickim i dwa z krzyżem prawosławnym. Lata pochówku powojenne. Na tę chwilę doszedł pomnik, tablica z krzyżem katolickim i tutaj rzecz niespodziewana- 1886 ROK POCHÓWKU… No i płyta bez krzyża z 1952 roku.

Cmentarz STARY ,,ruszy’’ po połowie miesiąca…

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd przed rozpoczęciem prac jak i kolejne etapy.