Fundacja Pochówek i Pamięć

Oni też walczyli o Naszą WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ…

IMG_20221104_142141

PAMIĘCI NASZYCH RODZICÓW, NASZYCH WSPÓLNYCH PRZODKÓW, którzy przez
Syberię, Kazachstan, łagry, więzienia budowali naszą NIEPODLEGŁOŚĆ, którą dzisiaj
powinniśmy pielęgnować, szanować i oddawać należne honory…
Tworzyli Oni naszą teraźniejszość i z pokorą kroczyli ku przyszłości, ku wolności…
Pamiętajmy…
https://kurierwilenski.lt/…/w-podbrzeziu-upamietniono…/
(…) — Historią pojedynczego człowieka, rodziny świadczymy o historii narodu. O tym, jak
odzyskaliśmy niepodległość 104 lata temu, jak mimo zawieruchy dziejowej ten naród
przetrwał, nie zaginął. Świadczą o tym również te kamienne tablice nagrobne na
cmentarzach — podkreśla Starowieyska.
Umieszczony na tablicy napis głosi:
„Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na Niebie, zapomnij o mnie”
A. Mickiewicz
Pamięci mieszkańców Parafii Podbrzezie, zesłanych w śniegi Syberii, stepy
Kazachstanu, więzionych w łagrach, kopalniach Donbasu i na szlaku „saratowskim”.
Boże, wierzyli w Ciebie w każdym dniu cierpienia, obdarz ich łaską wiecznego
zbawienia.
Rodacy z Macierzy
Rok 2018
Do upamiętniania historii mieszkańców Podbrzezia Janinę Starowieyską skłoniła
rodzinna historia.(…)