Fundacja Pochówek i Pamięć

OSTATNI MIESIĄC REALIZACJI dwóch projektów partnerskich

7-Mapa-gminy-z-nazwami-miejscowosci-po-polsku-copy

OSTATNI MIESIĄC REALIZACJI dwóch projektów partnerskich pod nazwą:

1. ,,Ratujmy mogiły pradziadów na Litwie’’

Cel i plan projektu zakłada elementy:

  • Organizacja 4.Rocznicy poświęcenia Krzyża Pamięci wraz z odsłonięciem tabliczek imiennych upamiętniających represjonowanych mieszkańców parafii i gminy Podbrzezie przez władze sowieckie wieku ubiegłego.
  • Montaż ścianki granitowej z elementem dębowym przy Krzyżu Pamięci jako dodatkowe miejsce do mocowania tabliczek upamiętniających wraz z funkcją oparcia pod wieńce okolicznościowe.
  • Odnowa, renowacja grobów i pomników najstarszych pochówków na cmentarzach w Podbrzeziu opatrzonych tabliczką inskrypcyjną:

MOGIŁĘ PRADZIADA

OCAL

OD ZAPOMNIENIA

2022

Fundacja Pochówek i Pamięć OSTATNI MIESIĄC REALIZACJI dwóch projektów partnerskich

2. ,,Zachowajmy miejsca pochówku parafii i gminy Podbrzezie na Litwie’’

Cel i plan projektu zakłada elementy:

  • Inwentaryzacja fotograficzna miejsc pochówków istniejących, czynnych, wraz miejscami już tylko upamiętnionych, lub nie, krzyżem. W realizacji skupiono się na miejscach pochówku jednej gminy i parafii. Uwzględniono teren w aktualnych granicach, ale i nie zapomniano o okresie międzywojennym.(patrz mapka). Inwentaryzacja ujęta jest drugą mapką interaktywna wraz z galerią zdjęć.
  • Ustawienie krzyża i tablicy inskrypcyjnej na cmentarzu w Podbrzeziu, na Sodu, na Anowil, jako upamiętnienie i zachowanie znikającego, pierwszego cmentarza. Zachowanych sześć grobów. Najstarszy pochówek z roku 1886, ostatni 1952r.
  • Ustawienie tablicy inskrypcyjnej przy istniejącym krzyży przed budynkiem Gminy w Podbrzeziu. Upamiętnienie istniejącej w tym miejscu budowli sakralnej wraz z istniejącym przy niej cmentarzem przykościelnym. Sądzić można, jak wskazują skąpe publikacje, że od roku 1448 do 1944 istniał budynek, w pierwszej kolejności jako kościół katolicki, który to zabrano w 1868 roku pod cerkiew prawosławną.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/rów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fundacja Pochówek i Pamięć OSTATNI MIESIĄC REALIZACJI dwóch projektów partnerskich
Fundacja Pochówek i Pamięć OSTATNI MIESIĄC REALIZACJI dwóch projektów partnerskich