Fundacja Pochówek i Pamięć

16 WRZESIEŃ, 2023 rok, GODZINA 12, PODBRZEZIE, LITWA…

www-widok

…PRZYGOTOWANIA 5. ROCZNICY odsłonięcia Krzyża Pamięci- RUSZYŁY…proszę rezerwować czas.

Piąta rocznica w tym roku będzie połączeniem ze Światowym Dniem Sybiraka, który przypada 17 września.

Czasochłonne poszukiwania Rodzin zesłańców i łagierników rozpoczęły się, nazwisk jest ogrom, ponad 90. Do ilu uda się dotrzeć w tym roku- przekonamy się wspólnie 16 września.

Wzorem lat ubiegłych uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą z wyczytaniem zawierzenia, odsłonięciem tabliczek upamiętniających Sybiraków, by zakończyć ten dzień wspólnym spotkaniem przy poczęstunku. Zdjęcia przedstawiają migawki tematyczne z roku 2022.

Fundacja Pochówek i Pamięć 16 WRZESIEŃ, 2023 rok, GODZINA 12, PODBRZEZIE, LITWA…