Fundacja Pochówek i Pamięć

BIOGRAM Rodziny Piotrowskich z Szarn, rodzina zesłańców

5-HENRYK-PIOTROWSKI-ZE-SWA-SIOSTRA-HELENA-UR.-1914-R.-ZONA-LAGIERNIKA-W-DNIU-100-ROCZNICY-JEJ-URODZIN-HELENY.-ZMARLA-W-WIEKU-104-LAT.

Piotrowscy( Pietrowscy) wywodzący się od Józefa żonatego z Teresą Ilgiewicz, osiedlili się w Szarnach około roku 1860. Rodzą się dzieci Albin, Stanisław, Mieczysław, Bronisław, Jadwiga, Apolonia, Bolesław, Konstancja.

Józef ze swym synem Bolesławem i córką Konstancją zmarli w 1881 roku, jak głosi geneteka i spoczywają na cmentarzu w Szarnach, który dla potomnych zachowała córka Albina, Teresa Piotrowska ze swym siostrzeńcem Franciszkiem Ilewiczem. Oni to w latach 90- tych wykarczowali teren cmentarza, ustawili krzyż, bramkę wejściową. To cmentarz rodzinny. Pochowani są tam również i z rodzin Witkowskich, Tomaszewskich…tylko groby się nie zachowały. Cmentarz ,,zamknięto’’ w latach 50-tych.

Piotrowscy wywodzący się z tej linii doznali wielu, wbrew woli własnej, przeżyć związanych z okresem II wojny i sytuacją geopolityczną tegoż rejonu, Ziemi Wileńskiej. Jedni pozostali na terenie obecnej Litwy, inni swój kolejny etap życia rozpoczęli na terenie obecnego państwa polskiego. Tak też było wśród dzieci Bronisława. Droga do Polski – syna Henryka i Aleksandra, wiodła nawet przez Syberię…

PIOTROWSCY Z SZARN – SYNOWIE BRONISŁAWA

  • HENRYK UR. 1929 – LAT 22
  • ALEKSANDER UR. 1912 Z ŻONĄ LEOKADIĄ Z DOMU GRUDZIŃSKA UR. 1923, MISZKIŃCE

Z TRÓJKĄ DZIECI

  1. ALINA UR. 1944 – LAT 7
  2. JÓZEFA UR. 1946 – LAT 5
  3. JAN UR. 1950– 1 ROK

OKRES ZSYŁKI :

2.PAŹDZIERNIK 1951 – 6.GRUDZIEŃ 1956 , KRASNOJARSKI KRAJ , SUCHOBIZIMSKI REJON , KOŁCHOZ BRZEG TĘSKNOTY, MALINÓWKA…

To treść zawierzenia Rodziny Piotrowskich czytana od roku 2018 przed obrazem Matki Boskiej w Podrzeziu , w dniu uroczystości upamiętniających represjonowanych mieszkańców tejże parafii

Henryk Piotrowski po powrocie z Syberii osiadł w okolicy Giżycku, założył swą rodzinę, doczekał dzieci. Przeprowadził się do Giżycka i tutaj wiedzie swój żywot Sybiraka.

We swych wspomnieniach, które opublikował Jerzy Surwiło w ,,Rachunki nie zamknięte’’ podaje…,,Pracowałem w MTS. Życie było bardzo ciężkie. Trudno jest to dzisiaj opisać i opowiedzieć. Mieliśmy prawo mieszkać tylko w jednym kołchozie, do którego nas przywieziono. Za wyjście poza jego obręb groziła kara – 25 lat ciężkich robót.’’…

Aleksander Piotrowski powrócił z Syberii z żoną Leokadią i z trójką dzieci w okolice Giżycka. Nie dane mu było ułożyć ponownie rodzinne gniazdo, po paru miesiącach od powrotu umiera.

Żona podjęła trud wychowania trójki dzieci. Przeprowadza się ostatecznie do Kętrzyna i do tej chwili cieszy się zdrowiem, jak to mówi Pani Leokadia- stosownym do wieku. Krótki opis swej rodziny przekazała w 2009 roku do wydawnictwa kętrzyńskiego ,,Ocalić od zapomnienia.’’, w którym na zadane pytanie autorki- Pogodziliście się z losem?, Odpowiada- Nie, ale cieszyliśmy się każdym przeżytym dniem. Wspieraliśmy się nawzajem. Wierzyliśmy w szczęśliwy powrót…

Ta pogoda ducha u Pani Leokadii bardzo emanuje i w dniu dzisiejszym.

Dzieci mając swoje rodziny, starają się wspierać swą matkę. Pani Leokadia doczekała się 4 wnuków i 6 prawnuków.

W roku 2019 do Podbrzezie, w pierwszą rocznicę ustawienia Krzyża Pamięci i na odsłonięcie tabliczki imiennej Rodziny Piotrowskich przyjechały siostry- Alina i Józefa z rodzinami. Sybiraczki, które w wieku 5 i 7 lat stały się wrogiem ówczesnego systemu, w latach 50 wieku ubiegłego.

PIOTROWSCY z Szarn są połączeni więzami krwi z wieloma rodzinami represjonowanymi parafii Podbrzezie. Wymienić należy- Masiulów, Bogdanowiczów, Bohdanowiczów, Rogowskich…

Na Syberii przebywali z wieloma zesłańcami tejże parafii i gminy – Tomaszewskimi z Szarn, Masiulami ze Sprejni, Srobotami z Haki, Baczulami z Równegopola, Sadowskimi z Franciszkańc, Drozdowskimi z Czekiniszek…

Z Tomaszewskimi i Sadowskimi dzielili los zesłańców od chwili aresztowania, czyli od 2 października 1951 roku, dzielili jeden bydlęcy wagon aż do stacji Krasnojarsk. Tam 18 października zostali załadowani na barki i rzeką Jenisiej dotarli do Atamanowa by następnie zarządcy kołchozowi mogli ich zabrać i przetransportować do miejsca docelowego. Przetransportować pod bronią…

Zdjęcia załączone są własnością Pani Leokadii Piotrowskiej z Kętrzyna i opatrzone opisem:

1.Podbrzezie , Litwa. Pierwsza Rocznica 2019 Tabliczka Rodziny Piotrowskich Z Szarn.

2. SENTENCJA DROGI PIOTROWSKICH Z SZARN, WILEŃSZCZYZNA – DO KĘTRZYNA PRZEZ SYBERIĘ

3. SYBERIA. Rodzina Piotrowskich- Leokadia z dziećmi.

4. Syberia-drugi rząd, pierwsza od lewej- Leokadia Piotrowska

5. Henryk Piotrowski ze swą siostrą Heleną ur. 1914 r., żoną łagiernika Juliana Bogdanowicz z Powarpi, w dniu 100- rocznicy Jej urodzin. Siostra Helena zmarła w wieku 104 lat.

6.Kętrzyn. 4 luty 2023 rok. LEOKADIA PIOTROWSKA z d. Grudzińska.