Fundacja Pochówek i Pamięć

10 LUTY…SYBIRACY PAMIĘTAJĄ…

DONBAS

10 LUTY 1940…

I co dzisiaj , w 2023 mogę powiedzieć więcej?…

Sybiracy w Polsce pamiętają szczególnie, bo to rocznica pierwszej zmasowanej wywózki na SYBIR…

Prywatnie to dzień dodatkowych rozważań:

– pierwsza rocznica śmierci siostry ciotecznej, ZOFII ŁOZOWSKIEJ – Sybiraczki …

– pierwsza miesięcznica śmierci syna, wnuka i prawnuka Sybiraków, MARIANA ŁOZOWSKIEGO… Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie i Wszystkim Zmarłym Sybirakom, a ŻYJĄCY NIECH MAJĄ ICH WCIĄŻ W SWEJ PAMIĘCI I MODLITWIE…

– jak odbiera czas zesłania Pani LEOKADIA PIOTROWSKA Z DOMU GRADZEWICZ, zesłana w 1951 roku z terenów Wileńszczyzny, obecnie Litwa?. Los swojej rodziny w wielkim skrócie udostępniła do Biogramu na stronie www. Fundacji Pochówek i Pamięć : http://pochowekipamiec.pl/zeslancy/ Pani Leokadia, w swym długim życiu, tak, w czerwcu skończy 100 lat, miała różne przeżycia, ale nadal nie może zrozumieć za co i dlaczego została z rodziną, z trójką małych dzieci zesłana w śniegi Syberii? Gdy minęła już wojna, gdy można było powiedzieć, że i bieda powojenna mija…Prawda, trzeba było żyć i w każdym miejscu , nawet pod przymusem wyznaczonym, trzeba było życie układać, ale dlaczego tacy są ludzie?

– dlaczego w kraju naszym jest pomijany czas masowych wywózek z Wileńszczyzny w 1949 i 1951 roku? To właśnie te daty dotyczyły zmasowanych wywózek z Wileńszczyzny, z tych dat Sybiracy żyją na Ziemiach Odzyskanych i są marginalnie wspominani… Nie jestem historykiem, ale jestem świadoma powstałej sytuacji. Pamiętajmy o Wszystkich, a wskazując daty, nie zapominajmy, że było ICH WIĘCEJ…Albo odstąpmy od datowania, albo wymieniajmy wszystkie daty zmasowanych wywózek… Nie zapominajmy, że tereny obecnych KRESÓW zamieszkiwała ludność narodowości polskiej poddana represjom sowieckim ubiegłego wieku a ICH DROGA DO WOLNEJ POLSKI WIODŁA PRZEZ SYBIR…

Na Wileńszczyźnie tragizm wywózek przebiegał w innych datach. Wywózki oczywiście nastąpiły już we wrześniu 1939 roku, lecz nie na tyle zmasowane, gdyż władza sowiecka na tych terenach po około 6 tygodniach została przekazana Litwie. Okres do 15 czerwca 1940 był pozbawiony reżimu sowieckiego i tak więc 10 luty 40 roku nie był dniem wywózek. Przyszedł jednak czas, gdy nastąpiła aneksja Litwy przez Armię Czerwoną, która trwała do czerwca 1941 roku.

W tym to czasie nasiliły się wywózki, aż do 22 czerwca 1941, gdy przerwały je Niemcy, wypowiadając wojnę swemu sojusznikowi. Władza zmieniła się, ludność poddana była innemu okupantowi i terrorowi. Z nastaniem lipca 1944 zmienia się ponownie sytuacja polityczna i powraca władza sowiecka.

To w ten czas, od lipca 44 roku, zapełniają się więzienia i łagry ludnością z Wileńszczyzny i krajów nadbałtyckich. To od tego czasu następuje masowe wyłapywanie żołnierzy AK, młodej ludności cywilnej i najczęściej bez sądu wywożonej do łagrów Donbasu, Workuty, Komi, Archangielska. Kaługi…To są dziesiątki tysięcy, ujęte w listach INDEKSÓW OSÓB REPRESJONOWANYCH, wydanych przez OSRODEK KARTA…

Ludność cywilna, rodziny, zostały deportowane masowo po wprowadzeniu kołchozów na tamtych terenach i lata 1949, 1951 to dwie główne daty wywózki na terenie obecnej LITWY, Wileńszczyzny…