Fundacja Pochówek i Pamięć

2023 rok – 5. Rocznica poświęcenia Krzyża Pamięci

16.09.2023

16 WRZESIEŃ, PODBRZEZIE , LITWA. UROCZYSTOŚCI upamiętniające wywodzące się z Parafii i Gminy Podbrzezie – osoby represjonowane przez władze sowieckie wieku ubiegłego