Fundacja Pochówek i Pamięć

…I SŁOWEM upamiętnili Sybiraków

wrzesień 2023

,,Szanowna Pani Prezes,
Dziękuję za możliwość bycia z Państwem w tym dniu. Uroczystość była przepiękna, wzruszająca i pokazała nie
tylko Pani pracę i wiedzę o zesłańcach, ale także Pani ogromne serce i życzliwość dla wszystkich zebranych.
Stworzyła Pani dla mieszkańców Podbrzezia izbę pamięci o losach ich przodków, która bardzo ich zjednoczyła.
Dla tych ludzi to także miejsce pielgrzymek dla nich i ich rodzin
Słyszałam o tym od wielu obecnych na uroczystości.
Jolanta Wiśnioch
Wicekonsul, II Sekretarz
Wydział Konsularny i Polonii
Ambasada RP w Wilnie ”
Agata Puncevičienė
Dziękuję pani Janino za niestrudzone działania na naszych terenach, za lekcje historii nie na słowach, a działaniach. Bóg zapłać!
Niech Mateńka Ostrobramska ciągle otacza swą czułą matczyną opieką i obdarzy wszelkimi potrzebnymi łaskami

Szanowna Pani Janina Starowieyska Prezes Fundacji Pochówek i Pamięć
Składam gratulacje z okazji obchodów 5 rocznicy ustawienia krzyża na cmentarzu w
Podbrzeziu. Krzyża niezwykłego, bo poświęconego pamięci Sybiraków pochodzących z
Ziemi Wileńskiej, z Parafii i Gminy Podbrzezie, którzy byli prześladowani przez sowiecki
reżim, cierpieli na ,,nieludzkiej ziemi” i do Ojczyzny nie wrócili.
Dzięki za dotychczasową pracę na rzecz Sybiraków, życzenia powodzenia w dalszej
pracy społecznej.
Janina Gieczewska
Prezes honorowy Koła ,,Rodzina Sybiracka” w Wilnie

Moi Drodzy,
w dniu dzisiejszym założycielka Fundacji Pochówek i Pamięć Pani Janina Starowieyska powiadomiła mnie, że w
dniu 16.09.br w Podbrzeziu odbędzie się uroczystość związana z 5-ą rocznicą ustawienia Krzyża Pamięci i
Światowym Dniem Sybiraka.
Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz.11-ej czasu polskiego a bezpośrednią transmisję można będzie
zobaczyć na stronie Parafii Podbrzezie na Facebooku.
Przypominam, że na Krzyżu Pamięci w Podbrzeziu umieszczone są tabliczki pamięci naszych bliskich śp.śp.
Henryka i Zygmunta Symonowicz a w czasie tej uroczystości ma być umieszczona tabliczka dotycząca kuzyna
Cioci śp. Czesławy Symonowicz – Jan i Józefa Bogdanowicza, synów Ludwika, z Mitkuszek

Serdecznie Was
pozdrawiamy – Marian z Heleną