Fundacja Pochówek i Pamięć

Minęło 11 miesięcy roku 2023

10-J.-SINKIEWICZ-SODU

Minęła już OKTAWA Wszystkich Świętych i co powinni wiedzieć czytelnicy.
Fundacja, która jest Fundacją jednoosobową, w tej częśći roku dokonała wiele działań na które złożyło się :

  • organizacja V. rocznicy Krzyża Pamięci 16 września wraz z upamiętnienie kolejnych osób represjonowanych- dotarcie i zebranie wiedzy wśród Potomków, wykonanie tabliczek imiennych, ich uroczyste odsłonięcie w ilości 39, zorganizowanie wspólnego spotkania po uroczystościach.
  • dalsze prace renowacyjne pomnika ,,KOLOS”- małżeństwo SZAREJO
  • zakup art. służących wykonaniu wiązanek, wykonanie i transport
  • zakup zniczy, wkładów, ich transport
  • uprzątnięcie 32 miejsc pochówku, grobu – cmentarz Szarny, Kawszadoła, Podbrzezie- na Sodu i Stary( miejsc, nie cmentarzy)
  • wykonanie i rozłożenie 51 wiązanek – w 97 procentach wykonanych samodzielnie
  • ŚWIATEŁKA PAMIĘCI – zapalone w ilości 155 sztuk, na cmentarzach- BORUNELE, SZARNY, KAWSZADOŁA, PODBRZEZIE NA SODU I STARY, GLINCISZKI, BURKIŁA, PACIUNY
  • to czas obserwacji jak działania statutowe Fundacji wpływają na świadomość lokalnej społeczności i w jakim stopniu zachęcają lub nie, do zacieśnienia wspólnego działania na rzecz utrwalenia pamięci i szacunku wobec przodków…

DARCZYŃCY, WOLONTARIUSZE- DZIĘKUJĘ, bez Was nie byłoby działań wynikających z celów i założeń Fundacji Pochówek i pamięć.