Fundacja Pochówek i Pamięć

KSIĄDZ WIKARIUSZ ANTONI KUJAWA

image-10

10.03.1908r. – 02.05.1968r.

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ ANTONI KUJAWA

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE OTRZYMAŁ 20. VI. 1937

KSIĄDZ WIKARIUSZ  ANTONI KUJAWA- POSŁUGĘ KAPŁAŃSKĄ W PODBRZEZIU PEŁNIŁ DO WRZEŚNI 1939 r.

– aresztowany 16 stycznia 1949r.,więziony w Połocku

– skazany 21 V 1949 na 25 lat łagrów

– Stiepłagier Dżezkazgan w Kazachstanie

– zwolniony w 1957r.

1. POSŁUGA DUSZPASZTRERSKA W NASTĘPUJĄCYCH PARAFIACH:

– 20VI 1937 – Żołudek(wikariusz)

– 12 VIII 1937 w Repli(wikariusz)

– 1939 – PODBRZEZIE(wikariusz)

– 1942 -Jazno (proboszcz)

– do 16 stycznia 1946 – Mosarz(proboszcz)

– 1957 – Woronowo

– 1958 – Karłowice Wielkie

– 3. X.1962 -2.V. 1968 – Racławiczki (proboszcz)

UMIERA – 2. V. 1968r.

Pochowany 6. V. 1968

2. DRUKOWANE I PISANE ŹRÓDŁA przedstawiające drogękapłaństwa i życia Księdza Antoniego KUJAWY.

A. MARTYROLOGIA DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI WILEŃSKIEJ 1939-1945, wydanie II 2020r.

AUTOR KS. TADEUSZ KRAHEL

,,(…)największe nasilenie represji władz sowieckich wobec duchownych przypadło na rok 1949:uwięziono wówczas 25 kapłanów, z których trzynastu usłyszało najwyższy wymiar kary, to jest 25 lat łagrów. Byli to:…ANTONI KUJAWA proboszcz Mosarza()koło Głębokiego. Aresztowany 16 stycznia 1949 r.,skazany na 25 lat łagrów. Skazanie odbył w Stiepłagu (Dżezkazgan). Zwolniony pod koniec 1955 r.(…)”

( str. 704, 716 )

B. Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego

w ZSRR 1939-1988

Roman Dzwonkowski SAC

Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 2003

ISBN:

83-73-6-153-3
format: 180×245, stron: 856, oprawa: twarda

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ ANTONI KUJAWA

C. MATERIAŁ I ZDJĘCIA ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH UDOSTĘPNIONY DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PANA ROBERTA HELLFEIERA

www.hellfeier.net

Antoni Kujawa

,,Ks. Antoni Kujawa urodził się 10.03.1908 r. w Potulinie w powiecie wągrowieckim. W Wągrowcu ukończył naukę w gimnazjum, a później odbył służbę wojskową i rozpoczął studia medyczna na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po drugim roku studiów wstąpił do seminarium duchownego, które ukończył w roku 1937. Po przyjęciu świeceń kapłańskich był wikariuszem w parafii Żołudek, a od 1939 – wikariuszem w kościele w Podbrzeziu na wileńszczyźnie1. W roku 1942 został proboszczem parafii Jazno, a następnie parafii w Mosarzu2.(…)

(…) Z tej miejscowości został, po wkroczeniu wojska radzieckiego w 1944 r., zaaresztowany i skazany na wiele lat więzienia3. Był m.in. w koncłagrze w Dzezkazgan w Kazachstanie. Swoją wolność odzyskał dopiero w 1957 r. i wrócił do diecezji, gdzie przez krótki czas pracował w Woronowie. W 1958 r. wyjechał do diecezji opolskiej gdzie pracował w Karłowicach Wielkich4.

Stamtąd przybył do Racławiczek i 3.10.1962 r. przez ks. bp. Franciszka Jopa, został mianowany proboszczem parafii. W zapiskach kronikarskich jego następca ks. Augustyn Borek pisał tak: „Bardzo sobie chwalił tą śląską parafię, bo w poprzedniej nie było mu tak dobrze. Tam byli sami repatrianci, nie było tam intencji mszalnych, a wiadomo, że jedyny dochód kapłana to ten z intencji mszalnych […] Starał się duszpasterstwo prowadzić nadal tak gorliwie jak ks. Borek. Wierni go polubili”5

W trakcie sześcioletniej posługi ks. Kujawy wymalowany został kościół parafialny, odnowiony został znajdujący się na suficie obraz „Wskrzeszenie Łazarza”, wymalowane zostały nowe (inne) obrazy na suficie w prezbiterium. Na plebanii zainstalowane zostało centralne ogrzewanie. Znajdujące się przy samej plebanii szambo zostało przeniesione kilkanaście metrów dalej, gdyż jego bliskie sąsiedztwo z budynkiem plebanii spowodowało to, iż mury nasiąkły amoniakiem. Na nowe szambo wykorzystano dawny dół od obornika, gdzie zostały wybudowany dwie cementowo – betonowe komory, a wszystko to zostało obsadzone krzakami. Z dawnego chlewu (stajni) dla koni ks. Kujawa zrobił garaż na swój samochód. Ks. Kurda w kronice pisze, iż samochód ten ks.Kujawa sprowadził sobie z Rosji, gdzie pracował kiedyś, jako dentysta6.

1.05.1968 r. ks. Kujawa odwiózł samochodem swoją gospodynię Aleksandrę Antczak do Inowrocławia. Tam zasłabł i lekarze kazali mu się położyć i odpocząć. Ale on nie posłuchał. Wsiadł do samochodu i tego samego dnia wrócił do Racławiczek. Następnego dnia – 2 maja – w godzinach wieczornych, w czasie nabożeństwa majowego, zmarł. Pochowany został dnia 6 maja w murowanym grobie naprzeciw zakrystii7.”

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ ANTONI KUJAWA

Zbiory prywatne- procesja . Prowadzący ks. Antoni Kujawa

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ ANTONI KUJAWA

Zbiory prywatne- pogrzeb ks. Antoniego Kujawy- 1968.05.06.

D. WRZESIEŃ 2021- dosłownie ,,sama odnalazła się Rodzina KSIĘDZA ANTONIEGO KUJAWY.

Pani IZABELLA P. To osoba z rodziny ks. Antoniego.

– pozwolę sobie zacytować:

,,Szanowna Pani

bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać. Przesyłam zdjęcia, które posiadam w naszej rodzinnej kolekcji.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane na tle domu rodzinnego ks. Kujawy w Chojnie.”

Dzięki Pani Izabelli uzupełniam parę ważnych informacji :

1. Uroczystości prymicyjne ks. Antoniego Kujawy odbyły się w Chojnie k. Smogulca.

2. Rodzice Ks. Antoniego Kujawy to Mikołaj Kujawa i Konstancja z d. Świerczyńska.

3. INTERNETOWE źródła i linki dotyczące drogi życia Księdza Antoniego KUJAWY

KANCELARIA@PARAFIA-RACLAWICKI.PL TEL 774 668 431

https://www.parafia-raclawiczki.pl/ksieza_2.php

….(W pracy duszpasterskiej pomagał mu wikariusz ks. Jan Śpiołek.)

….W tylnej części kościoła, po lewej stronie, znajduje się kaplica boczna z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, zakupiony przez ks.Antoniego Kujawę wraz z dwoma innymi obrazami św.Kingi i św.Kazimierza, które znajdują się po obu stronach nawy głównej.

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ ANTONI KUJAWA

Racławiczki –

Miejsce Wiecznego Spoczynku ks. Antoniego Kujawy.