Fundacja Pochówek i Pamięć

KSIĄDZ WIKARIUSZ BRONISŁAW SIEPAK

image-15

25.V.1909r. – 4.X.1981r

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ BRONISŁAW SIEPAK

ŚWIĘCENIA kapłańskie przyjął 30 IX 1934 r.

z rąk abp. R. Jałbrzykowskiego w kościele św. Jana w Wilnie

Ksiądz wikariusz – BRONISŁAW SIEPAK posługę kapłańską

w Podbrzeziu pełnił w latach 1934-1937.

W tych latach Proboszczem Parafii był Ks. Stanisław Kuderewski.

  • 1940 aresztowany w Łomży i zesłany do łagru
  • 1942 wyjechał z wojskiem do Iranu
  • 1948 wyjechał do Stanów Zjednoczonych
  • 1966 wraca do Polski

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W PARAFIACH:

– 1 X 1934 –do maja 1937 PODBRZEZIE( wikariusz )

– 1937 – Najświętsze Serce Pana Jezusa w Wilnie (wikariusz)

– 13 VIII 1937Michałowo i rektor kościoła w Gródku (wikariusz)

– 1941r.- dostaje się do Armii gen. Andersa(kapelan wojskowy)

– 1942 – z wojskiem wyjeżdża do Iranu(kapelan)

– 1945- 1948 – Bejrucie- kapelan polskiego szpitala (kapelan)

– 1948 – 1968 wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych

– 1966 – wraca do Polski do rodzinnej parafii w Osielcu(rezydent)

4 X 1981 umiera, pochowany w OSIELCU

1.DRUKOWANE I INTERNETOWE ŹRÓDŁA przedstawiające drogę kapłaństwai życia księdza Bronisława Siepaka:

A. Ks. Tadeusz Krahel, Martyrologia Duchowieństwa Archidiecezji Wileńskiej 1939-1945, wydanie II, 2020.

,,(…)Urodził się 25 V 1909 r. W Cohoes w diecezji Alabama w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjechali rodzice z Podhala, Franciszek i Aniela z d. Jachniak. W 1912 wróciwszy do kraju zamieszkali w Osielcu k. Makowa Podhalańskiego(…)

Rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

21 X 1929 przyjął tonsurę z rąk arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiehy.

W roku akademickim 1930/ 1931 uczył się u Księży Misjonarzy w Krakowie, a następnie przeniósł się do Seminarium Duchownego w Wilnie.

Świecenia kapłańskie przyjął 30 IX 1934 r. z rąk abp. R. Jałbrzykowskiego

w kościele św. Jana. Następnego dnia otrzymał nominację na wikariusza parafii PODBRZEZIE k. Wilna

Wiosną 1937 został wikariuszem Najświętszego Serca Jezusa w Wilnie.

13 sierpnia tego roku otrzymał nominację na wikariusza parafii Michałowo i rektora kościoła w Gródku oraz Królowym Moście(…)

Po zajęciu tych ziem przez armię sowiecką we wrześniu 1939 r. Doznał w

Gródku wiele przykrości(…)Groziło mu aresztowanie przez NKWD.(…)

16 IV 1940 r. poprosił ks. Dziekana Aleksandra Chodykę o zwolnienie z funkcji

i za jego zgodą udał się do rodziny w Krakowskie.

Na granicy z Generalną Gubernią został aresztowany przez władze sowieckie

i umieszczony w wiezieniu w Łomży.

Stąd wywieziono go do nieustalonego łagru na Syberii.

Po tzw. amnestii dla Polaków w sierpniu 1941 udał się do tworzącej Armii

gen. Andersa(….)w 1942 wyjechał z wojskiem do Iranu….kapelan szpitala dla uchodźców(…)kapelan polskiego szpitala w Bejrucie (1945-1948). W 1948 wyjechał do Stanów Zjednoczonych(…) w 1942 wyjechał z wojskiem do Iranu(…)kapelan szpitala dla uchodźców(…)kapelan polskiego szpitala w Bejrucie (1945-1948).

W 1948 wyjechał do Stanów Zjednoczonych(…)Do 1966 r. pracował w polonijnych parafiach(…)w Detroit.(…)z racji zdrowotnych zdecydował się na powrót do Polski,

jako rezydent zamieszkał w rodzinnej parafii OSIELEC.

Tu dokonał żywota 4 X 1981r.(…)”(str.392-393)

B. OSTATNIA PARAFIA przed aresztowaniem

http://www.parafiagrodek.pl/1_2_grodek.html

,,W maju 1937 roku rektorem parafii, jako, że początkowo kościół był filią

parafii Michałowo został ksiądz Bronisław Siepak()Do maja 1940 roku ks. Siepak kontynuował prace przy świątyni(…) W maju tego roku ks. Bronisław Siepak został aresztowany przez sowieckie władze okupacyjne i wywieziony w głąb Rosji”…

C. Dlaczego w Łomży został aresztowany?

,,(…)Pierwsza okupacja hitlerowska trwała tylko do 27 września1939r., następnie Niemcy wycofali się za linię demarkacyjną ustaloną ze Związkiem Radzieckim, wzdłuż rzeki Pisy i Narwi. W dniu 29 września 1939 r. wojska radzieckie zajęły miasto. Łomża znalazła się w granicach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i stała się stolicą rejonu, obejmującego również powiaty: kolneński i zambrowski. W okresie tym wychodziła gazeta „Wolna Łomża”. Niespełna dwuletni okres okupacji przez wojska radzieckie zapisał się przede wszystkim prześladowaniami i wywózkami Polaków.(…)’

2. ZDJĘCIA ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH

A. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Rodziny Bohdana D., Potomka Roubów z Podbrzezia

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ BRONISŁAW SIEPAK

Komunia Święta

w Podbrzeziu- przypuszczalnie

rok 1934.

Ksiądz Bronisław Siepak

z późniejszą Mamą Pana

Bohdana D. i Jej siostrą.

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ BRONISŁAW SIEPAK

B. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Rodziny Księdza

Bronisława Siepaka- Pani Marii N., zamieszkałej w OSIELCU.

Lata 70-te. Ksiądz Bronisław Siepak.

Fundacja Pochówek i Pamięć KSIĄDZ WIKARIUSZ BRONISŁAW SIEPAK

OSIELEC- miejsce Wiecznego Spoczynku Ks. Bronisława Siepaka.

Spoczywa w grobie wraz z innymi Księżmi parafii Osielec.