Fundacja Pochówek i Pamięć

Fundacja ODRA-NIEMEN drugi raz przywiozła PACZKĘ PAMIĘCI do Podbrzezia na Litwie.

3-ODRA-NIEMEN-1

14 stycznia 2023roku, Podbrzezie , Litwa

DZIELNI wolontariusze Z FUNDACJI ODRA-NIEMEN, pod opieką Pana Artura NAJMRODZKIEGO – krążyli cały dzień po gminie i parafii PODBRZEZIE. A swą obecnością zaszczycili i przekazali wyraz pamięci rodowitym mieszkańcom bohaterom, dosłownie, Wileńszczyzny. Osoby do których dotarła, czy dotrze paczka, to w dużej części potomkowie represjonowanych jak i osób związanych tą ziemią, kultywujących wiarę, historię, kulturę swej Małej Ojczyzny.

Fundacja Odra – Niemen drugi rok swa obecnością tutaj podkreśla i wyraża swe więzi z gminą i parafią Podbrzezie.

PACZKA PAMIĘCI, bo to te paczki były powodem ustalonych odwiedzin w PIKIELISZKACH, PODBRZEZIU, RÓWNOPOLU.

Paczki zostały przekazane osobom mieszkających w miejscowościach należących do Gminy Rzesza, Podbrzezie a nawet i Rejoniu Szyrwinckiego. A są to – Pikieliszki, Pietrucie, Woroniszki, Podbrzezie, Anowil, Kudry, Jodańce, Wiżulany, Koniuchy, Pioruńce, Janówek, Pomusie, Antonajcie, Borskuny, Jawniuny, Wiciuny…

Przedstawiciele Fundacji Odra – Niemen odwiedzili również miejsce pamięci w Podbrzeziu, jakim jest Krzyż Pamięci.