Fundacja Pochówek i Pamięć

Reasumując rok 2022

2022-list.-8

Patrząc wstecz, w rok 2022 – wiele było słychać i w dniu dzisiejszym wydaje się niemożliwe, że aż tyle było …

Z perspektywy, rok przeszły był wyzwaniem do wykonania bardzo wielu zadań i udało się je zrealizować…

Poniży opis i zamieszczone zdjęcia nich będą dopełnieniem przekazu skierowanego do czytających…

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=565951368730637&message_id=mid.%24cAABa-cTFrxGL9aiDFWFxFGS8G3J6&thread_id=100028794646289

Pierwszy raz Fundacja Odra – Niemen, splotem szczęśliwych decyzji, dostarczyła paczki społeczności lokalnej Gminy Podbrzezie na Litwie.

Pozytywna ocena i wsparcie ze strony Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na realizację dwóch projektów.

Nieustające poszukiwania Rodzin, Potomków represjonowanych mieszkańców  Parafii i Gminy Podbrzezie. W Polsce i na Litwie.

Pozyskiwanie dodatkowych sponsorów na cele statutowe Fundacji Pochówek i Pamięć.

Rozpoczęcie realizacji dwóch projektów partnerskich związanych z parafią i gminą Podbrzezie, Litwa.

Ustawienie w lipcu krzyża na cmentarzu w Kowszadole, na Litwie z inicjatywy Fundacji Pochówek i Pamięć.

Przeprowadzenie 4.Rocznicy odsłonięcia Krzyża Pamięci wraz z tablicą,  w Podbrzeziu, dnia 30 lipca 2022 roku.

Współuczestniczenie w obchodach Światowego Dnia Sybiraka , Podbrzezie, Litwa.

Przygotowanie i zawiezienie ponad 30 wiązanek, zniczy i kwiatów na groby cmentarzy w Podbrzeziu, Kowszadole.

Przeprowadzenie w dniu 5 listopada odsłonięcia nowoustawionego krzyża na cmentarzu w Podbrzeziu, na ul Sodu , wraz z tablicą inskrypcyjną.

Przeprowadzenie w tym samym dniu odsłonięcia drugiej tablicy inskrypcyjnej przy istniejącym już krzyży , przed budynkiem Gminy, w Podbrzeziu.

Listopad to również miesiąc ustawienia ścianki bocznej przy Krzyżu Pamięci w Podbrziu

Konic roku to intensyfikacja wyjazdów związanych z zakończeniem realizacji dwóch projektów partnerskich na terenie Litwy.

Zakończenie odnowy siedmiu pomników, ósmy rozpoczęto po części. To najstarsze pochówki na cmentarzach w Podbrzeziu wymagające renowacji i zachowania ich jako świadków i śladów historii lokalnej.

Rok miniony to rok pełen nowych kontaktów osobistych i telefonicznych nawiązanych ze Starostwem Gminy Niemenczyn, Starostwem Gminy Rzesza, Korwie. Obecność Parlamentarzystów polskich i litewskich w dniu 30 lipca w uroczystościach upamiętniających osoby represjonowane nadało doniosłą rangę tej chwili i umocniło znaczenie tegoż miejsca jako MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ. To ważne spotkanie pod Krzyżem Pamięci wielu Potomków Rodzin represjonowanych, dało ponownie przeświadczenie, że warto i trzeba nadal poszukiwać, odnajdywać, upamiętniać. To odtwarzanie historii lokalnej, to uświadamianie, że tragiczne losy mieszkańców powinny łączyć a nie dzielić, nie skazywać na zapomnienie. Modlitwa nie służy rozdrażnianiu tylko wybaczaniu i pamięci naszej.

A czy zaangażowanie młodzieży w tematy historii lokalnej nie stanowi rodzaj lekcji historii?

 Czy patriotyczny wyraz pamięci o zmarłych i upamiętnienie znanych Miejsc Pamięci przez Przedstawicieli Ambasady RP na Litwie nie stanowi przykładu i wkładu w utrwalaniu, krzewieniu wiedzy historycznej Wileńszczyzny? Do Podbrzezia również przyjeżdżają i jednym  z miejsc jest Krzyż Pamięci. Upamiętnienie odbyło się wspólnie z prezesem Fundacji Pamięci Narodowej. Mieszkańcy, przedstawiciele ZPL, Wspólnoty lokalnej okolic Podbrzezia-Glinciszek pamiętają.

Niech słowa podziękowania będą wyrazem uszanowania i ukłonem w stronę WSZYSTKICH, którzy tworzyli, uczestniczyli, wspierali, pomagali, obserwowali, służyli doradztwem i działaniem fachowym.  Wszystkim, którzy odbierali moje telefony i otwierali swoje serca, drzwi swoich domów.