Fundacja Pochówek i Pamięć

Wyjazd do Kętrzyna na zaproszenie…

WYCINEK-ZAPROSZENIA

W sobotę, 4 lutego na odwiedziłam KĘTRZYN, a w szczególności Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Nie mogłam pominąć tak pięknej inicjatywy i zaproszenia.

Przybyło zacne grono członków tegoż Towarzystwa, którym kierują Panie- Krystyna Dolewska i Bronisława Rutkowska.

Nie zabrakło również i Sybiraków. Wszyscy są związani z Kresami, Ziemią Wileńską i oczywiście z Kętrzynem.

Dziękuję za zaproszenie i za interesowanie działaniem Fundacji Pochówek i Pamięć, szczególnie w kwestii upamiętnienia osób represjonowanych na terenach obecnej Litwy.

Cieszę się, że mogłam być inspiracją do zamysłu podobnych działań w tych parafiach, tych miejscowościach, z których pochodzą uczestnicy tegoż sobotniego spotkania .

Dziękuję również za egzemplarz pracy zbiorowej ,, Ocalić od zapomnienia.’’

Dziękuję za informacje, które pozyskałam tak potrzebne w poszukiwaniu Rodzin zesłańców i łagierników do tegorocznych uroczystości upamiętniających w Podbrzeziu, na Litwie.

Założycielka Fundacji – Janina Starowieyska

Fundacja Pochówek i Pamięć Wyjazd do Kętrzyna na zaproszenie...